fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

Nowa podstawa wymiaru składek z działalności od stycznia 2020 r.

Adobe Stock
W zależności od tego, czy przedsiębiorca jest uprawniony do jednej z ulg, czy też nie, tegoroczna najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z działalności kształtuje się od 780 zł do 3136,20 zł.

Od stycznia 2020 r. nowa podstawa wymiaru składek z działalności W zależności od tego, czy przedsiębiorca jest uprawniony do jednej z ulg, czy też nie, tegoroczna najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z działalności kształtuje się od 780 zł do 3136,20 zł. I grupa to osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób, które:

1. prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,

2. wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Czytaj też:

W styczniu „mały ZUS” jeszcze po staremu

Kalkulator "Małego ZUS" dostępny w Internecie

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2020 r. dla tych osób jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 780 zł (30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2020 r.). Od 1 stycznia 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2600 zł.

Za miesiące styczeń – grudzień 2020 r. składka na ubezpieczenia społeczne wcześniej wymienionych osób nie może być niższa od kwoty:

• 152,26 zł (tj. 19,52 proc.) – na ubezpieczenie emerytalne,

• 62,40 zł (tj. 8 proc.) – na ubezpieczenia rentowe,

• 19,11 zł (tj. 2,45 proc.) – na ubezpieczenie chorobowe.

Drugą grupę przedsiębiorców stanowią osoby prowadzące pozarolniczą działalność, tj.:

1. osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na podstawie Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, niewymienione w grupie pierwszej,

2. twórcy i artyści,

3. osoby, które prowadzą działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,

4. wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,

5. osoby, które prowadzą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2020 r. dla tych osób jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 3136,20 zł (60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego). Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2020 roku wynosi 5227 zł.

Za miesiące styczeń – grudzień 2020 r. składka na ubezpieczenia społeczne wymienionych w grupie drugiej nie może być niższa od kwoty:

• 612,19 zł (tj. 19,52 proc.) – na ubezpieczenie emerytalne,

• 250,90 zł (tj. 8 proc.) – na ubezpieczenia rentowe,

• 76,84 zł (tj. 2,45 proc.) – na ubezpieczenie chorobowe.

Przedsiębiorcy z grupy trzeciej to osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na mniejszą skalę (opłacają „mały ZUS", a od lutego br. „mały ZUS plus"). Będą oni opłacać składki od indywidualnie ustalonej podstawy wymiaru. Jej wysokość musi się jednak mieścić w przedziale od 30 proc. minimalnego wynagrodzenia do 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na 2020 r.

Źródło: www.zus.pl

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA