fbTrack

Z życia samorządów

Ustawa metropolitalna nie powstanie, będzie specustawa dla śląskiej aglomeracji

Wikimedia
Zamiast ustawy metropolitalnej będzie specustawa dla śląskiej aglomeracji. Tak można streścić przyjęty we wtorek projekt.

Projekt ustawy o związku metropolitalnym dla województwa śląskiego przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z wejściem w życie uchyli ustawę z 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych – uchwaloną pod koniec poprzedniej kadencji Sejmu.

Inne duże miasta, np. Bydgoszcz, mogą więc zapomnieć o tworzeniu metropolii. I zakończyć związane z tym prace.

MSWiA podkreśla, że aktualnie obowiązująca ustawa o związkach metropolitalnych ma istotne mankamenty, które w praktyce uniemożliwiają sprawne funkcjonowanie takiego związku.

Przyjęty we wtorek przez rząd projekt zasadniczo bazuje jednak na rozwiązaniach ustawy o związkach metropolitalnych, które, jak się wydaje, zyskały aprobatę śląskich samorządów. Stanowi też odpowiedź na potrzebę stworzenia związku metropolitalnego na obszarze Górnego Śląska, którą tuż po wejściu w życie ustawy z 9 października 2015 r. wyrażały miasta zrzeszone w Górnośląskim Związku Metropolitalnym.

Resort administracji podkreśla, że w skład związku metropolitalnego woj. śląskiego wejdą gminy położone w tym województwie zamieszkane łącznie przez ponad 2 mln osób. Dzięki temu najważniejsze dla mieszkańców usługi, takie jak transport czy rozwój i promocja obszaru, będą zarządzane przez jeden podmiot, który będzie brał pod uwagę potrzeby całej metropolii. Związek da możliwość wspólnego kształtowania ładu przestrzennego oraz prac nad wspólną komunikacją.

Projekt przesądza, że w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim obligatoryjnie musi wchodzić miasto na prawach powiatu – Katowice.

Metropolia w województwie śląskim ma być utworzona rozporządzeniem Rady Ministrów. Ma ono w szczególności ustalać nazwę związku, siedzibę jego władz oraz wyznaczać granice. Takie rozporządzenie może zostać wydane tylko na wniosek uchwalony przez Radę Miasta Katowice.

Podstawowym źródłem dochodów związku ma być udział w podatku PIT ściąganym od osób zamieszkujących na jego terenie. Zgodnie z projektem w roku utworzenia związku udział ten ma wynosić 1 proc., aby w latach kolejnych wzrosnąć do 5 proc. Na dochody związku składać się mają również składki gmin czy przekazywane z budżetu centralnego dotacje.

Na władze śląskiej metropolii składać się ma zgromadzenie – z kompetencjami uchwałodawczymi – i zarząd, jako organ wykonawczy. Zgromadzenie mają tworzyć delegaci gmin wchodzących w skład metropolii, natomiast pięcioosobowy zarząd ma być przez to zgromadzenie wybierany w głosowaniu tajnym.

etap legislacyjny: trafi do Sejmu

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL