fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wywiady

Wzrośnie ryczałt dla pracodawcy zatrudniającego więźniów

Rzecznik prasowy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej mjr Elżbieta Krakowska
materiały prasowe
Zwiększone zainteresowanie pracą skazanych to efekt rządowego projektu budowy 40 hal produkcyjnych na terenie zakładów karnych - mówi mjr Elżbieta Krakowska, rzecznik Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

W ostatnim czasie można zaobserwować zwiększone zainteresowanie firm więźniami, jako pracownikami. Z czego to wynika?

W związku z realizacją rządowego programu pracy więźniów i intensywną kampanią społeczną w tym zakresie zatrudnienie skazanych przez kontrahentów zewnętrznych w ostatnim okresie znacząco wzrosło. Na koniec października ubiegłego roku kontrahenci zatrudniali 2666 skazanych. 31 października 2016 r. pracowało u nich już 4364 skazanych.

Większe zainteresowanie spowodowane jest m.in. rządowym projektem budowy 40 hal produkcyjnych na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych, a także proponowanymi zmianami legislacyjnymi, skutkującymi zwiększeniem kwoty ryczałtu wypłacanego pracodawcy z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności, z poziomu 20 do 40 proc. kosztów wynagrodzenia.

Statystyki pokazują jednak, że praca wśród samych więźniów nie jest popularna. W niektórych krajach europejskich zatrudnienie znajduje 85 proc. osadzonych. U nas ten udział jest znacznie niższy.

Powszechność zatrudnienia więźniów kształtuje się obecnie na poziomie 43,2 proc. ogółu skazanych. Odpłatnie zatrudnionych jest niemal 12,5 tys. z nich. To 43,7 proc. wszystkich zatrudnionych, zarówno za wynagrodzeniem, jak i bez wynagrodzenia.

Jakiego rodzaju pracę więźniowie wykonują najczęściej?

To głównie prace ogólnobudowlane, remontowe, przy produkcji okien, drzwi, oświetlenia, pracują w przetwórstwie spożywczym, meblarskim. W zasadzie kontrahent może zgłosić zapotrzebowanie na zatrudnienie więźniów przy wykonywaniu dowolnych usług czy dowolnej produkcji. Obecnie w związku z realizacją przez Służbę Więzienną projektu podniesienia kwalifikacji zawodowych skazanych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, kontrahenci mogą zgłosić również zapotrzebowanie na odpowiednie szkolenie kursowe. Skazani po uzyskaniu certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zatrudniani będą m.in. w powstających na terenie zakładów karych halach produkcyjnych.

Zatrudnienie więźnia jest korzystne dla firm. A czy tak jest również z punktu widzenia osadzonych?

Praca w procesie zmiany osób pozbawionych wolności, odwołując się do teorii i praktyki resocjalizacji, pozostaje jednym z najważniejszych środków oddziaływań resocjalizacyjnych. Możliwość podjęcia pracy daje szansę bezpłatnego przyuczenia do zawodu i przyuczenia do późniejszej aktywizacji zawodowej w warunkach wolnościowych. Zatrudnienie daje możliwość pozyskania środków finansowych przez osadzonych na własne potrzeby w sposób akceptowany społecznie, co może pozwolić na finansowe wspieranie rodziny przez przekazywanie jej zarobionej kwoty oraz może stanowić źródło pokrycia kar pieniężnych, np: alimentów lub grzywien.

Rozmawiał Michał Duszczyk

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA