Kopalnie przestają oszczędzać

Bloomberg
Spółki węglowe szybko zapomniały o kryzysie. To może odbić się czkawką, gdy ceny węgla znów zanurkują.

Z wypracowanego z trudem w czasie ostatniego kryzysu porozumienia zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej ze związkami zawodowymi zostało niewiele. Na jego mocy załoga przez trzy lata miała nie dostawać m.in. 14. pensji, deputatu węglowego, premii BHP czy zwrotu kosztów zakupu biletów na wyjazd na wczasy. Tymczasem większość tych przywilejów została właśnie przywrócona. JSW wyda na ten cel w latach 2018–2019 ponad pół miliarda złotych. Wcześniej zarząd wypłacił już górnikom dwie nagrody – ostatnia sięgała 4,3 tys. zł na pracownika. W sumie pochłonęło to około 220 mln zł. Górnicy dostali też w grudniu nagrody barbórkowe, liczone na znacznie korzystniejszych zasadach niż przed rokiem.

Lepsza sytuacja

Zarząd JSW swoje decyzje tłumaczy poprawą sytuacji finansowej. Ta zaś jest konsekwencją zdecydowanie wyższych cen węgla koksowego – w III kwartale referencyjna cena tego surowca na świecie przekraczała 170 dolarów za tonę i była o 84 proc. wyższa...

Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL