fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Bezrobotny nie musi dokumentować nieobecności

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Bezrobotny tylko powiadamia urząd pracy o tym, dlaczego nie stawił się w nim w określonym dniu. Nie musi tego w żaden sposób dokumentować.

Bezrobotny ma obowiązek zgłaszać się do powiatowego urzędu pracy w wyznaczonym przez niego terminie, aby przyjąć propozycję odpowiedniej pracy czy innej proponowanej formy pomocy. Pojawia się tam także po to, aby potwierdzić gotowość do podjęcia pracy. Stanowi o tym art. 33 ust. 3 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dalej ustawa o promocji zatrudnienia).

Jakie powody

Osobę, która nie przybyła do urzędu pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomiła go w ciągu siedmiu dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa, starosta pozbawia statusu bezrobotnego (art. 33 ust. 4 pkt 4 ustawy o promocji zatrudnienia). To niestawiennictwo usprawiedliwiają okoliczności natury obiektywnej, niezależne od woli bezrobotnego, a więc przeszkody, na które nie miał on wpływu. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z 26 lutego 2014 r. (II SA/Bd 7/14).

Z kolei WSA w Gdańsku w wyroku z 30 stycznia 2014 r. ...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA