fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Postępowanie administracyjne: skarga może być impulsem do działania przez organ z urzędu

Adobe Stock
Skutki wniesienia skargi w indywidualnej sprawie zależą od tego, czy autorem skargi jest strona czy inna osoba. Ważne jest także na jakim etapie znajduje się postępowanie.

Zgodnie z art. 221 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) skargi można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą. Osoba składająca skargę nie musi spełniać wymogów z art. 28 k.p.a. dotyczących strony (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 2 lipca 1998 r., IV SA 1306/96, LEX nr 45158). Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez organ albo jego pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw (art. 227 k.p.a.). W postępowaniu zainicjowanym skargą nie rozstrzyga się sprawy administracyjnej, a tylko informuje o sposobie załatwienia skargi. Obowiązuje zasada pierwszeństwa postępowania jurysdykcyjnego przed skargowym. Orzekanie o interesie prawnym jednostki wymaga rozstrzygnięcia w formie decyzji (por. np. wyrok NSA z 14 kwietnia 2011 r., II OSK 584/11, LEX nr 1081801)....

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA