fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Postępowanie administracyjne: na czym polega współuczestnictwo formalne

Adobe Stock
W sprawach, w których prawa lub obowiązki stron wynikają z tego samego stanu faktycznego oraz z tej samej podstawy prawnej, można wszcząć i prowadzić jedno postępowanie dotyczące więcej niż jednej strony. Jest to tzw. współuczestnictwo formalne, polegające na wielości spraw administracyjnych objętych jednym postępowaniem.

- W kilku sprawach administracyjnych prowadzone jest jedno postępowanie, które dotyczy kilku stron. Czy organ prowadzący takie postępowanie powinien wydać jedną czy kilka decyzji (odrębną decyzję dla każdej strony)?

Kwestia ta jest rozbieżnie oceniana w orzecznictwie. Wyrażany jest pogląd, że zależy to od okoliczności danej sprawy. Zgodnie z art. 62 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) w sprawach, w których prawa lub obowiązki stron wynikają z tego samego stanu faktycznego oraz z tej samej podstawy prawnej i w których właściwy jest ten sam organ, można wszcząć i prowadzić jedno postępowanie dotyczące więcej niż jednej strony. Przepis ten dotyczy wielości stron w postępowaniu oraz prowadzonego jednego postępowania administracyjnego w stosunku do kilku spraw administracyjnych dotyczących tych stron (por. np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 kwietnia 2006 r., I OSK 687/05, LEX nr 209437).

Wielość stron może przejawiać się j...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA