fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wyposażenie szkolnych toalet to informacja publiczna - wyrok WSA

Adobe Stock
Liczba umywalek w łazienkach szkolnych to informacja publiczna i to prosta, a nie o przetworzonym charakterze.

Dostęp do informacji publicznej to prawo obywateli. I choć ich przygotowanie to dodatkowa praca dla urzędników, tylko w ściśle określonych przypadkach mogą jej odmawiać. Tę zasadę przypomniał Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 30 marca 2021 r.

W sprawie chodziło o liczbę umywalek w jednej ze szkół. Wniosek o przekazanie takiej informacji z podziałem na łazienki męskie i damskie trafił na skrzynkę elektroniczną placówki. Dyrektor jednak nie zareagował, więc wnioskodawca w skardze do sądu administracyjnego zarzucił mu bezczynność.

W odpowiedzi na skargę dyrektor wniósł o jej oddalenie. Przyznał, że we wrześniu 2020 r. na adres poczty mailowej wpłynęła korespondencja, by udostępnić informacje o liczbie umywalek w szkole. Podkreślił jednak, że ta wiadomość została przez system potraktowana jako spam i nie mogła zostać w żaden sposób zauważona przez odbiorcę. Dyrektor uważał, że sprawa nie mogła być załatwiona z przyczyn technicznych, ale...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA