fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Organ wzywa do usunięcia braków formalnych podania

AdobeStock
Jeżeli podanie nie spełnia wymagań ustalonych w przepisach, organ wzywa wnoszącego do usunięcia braków, w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 7 dni). Nieusunięcie tych braków powoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Osoba, która wniosła podanie o wszczęcie postępowania administracyjnego, została wezwana do usunięcia braków formalnych. Wyznaczono jej na to 7 dni. Osoba ta usunęła braki, ale po wyznaczonym terminie. Czy w takim przypadku organ musi pozostawić podanie bez rozpoznania (uzupełnienie podania nastąpiło po terminie wskazanym przez organ, ale przed skierowaniem do osoby, która je wniosła, informacji o pozostawieniu podania bez rozpoznania)?

Nie.

Czytaj także: Co jest brakiem formalnym podania

Zgodnie z art. 64 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) tylko w przypadku, gdy w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego oraz nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, organ pozostawia podanie bez rozpoznania. W myśl art. 64 § 2 k.p.a., jeżeli podanie nie spełnia innych (niż brak adresu) wymagań ustalonych w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 7 dni), z pouczeniem, że dop...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA