fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W kancelariach

Nowi partnerzy w kancelarii Sadkowski i Wspólnicy

123rf
Z dniem 18 grudnia 2015 roku do grona partnerów kancelarii Sadkowski i Wspólnicy dołączyła Marzena Łabędź, Beata Woch, Mariusz Kowolik oraz Maciej Pilarek.

Marzena Łabędź, radca prawny; w ramach kancelarii SiW kieruje Działem Prawa Pracy oraz Działem Własności Intelektualnej. W trakcie praktyki zawodowej z zakresu prawa pracy zyskała szerokie doświadczenie w sprawach związanych w szczególności z zatrudnianiem transgranicznym, przeprowadzaniem procesów zwolnień grupowych, wsparciem pracodawców w sporach zbiorowych i rokowaniach układów zbiorowych pracy. Reprezentuje jednych z największych pracodawców m.in. w branżach: bankowej, farmaceutycznej, kosmetycznej, kolejowej, budowlanej, spożywczej. Zaangażowana jest ponadto w działalność dydaktyczną – prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte z zakresu prawa pracy I własności intelektualnej. Autor m.in. artykułów publikowanych Studiach z zakresu prawa pracy i polityki społecznej wydawanych nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współautor wydawnictw takich jak: „Dokumenty pracownicze. Wzory i komentarze" (red. nauk. K.W. Baran, Wolters Kluwer, Rok publikacji: 2014) oraz „Dokumenty w zatrudnieniu na podstawie pragmatyk służbowych. Wzory i komentarze" (red. nauk. K.W. Baran, Wolters Kluwer, Rok publikacji: 2015).

Beata Woch jest adwokatem, z doświadczeniem pozyskanym w trakcie ukończonej aplikacji prokuratorskiej przy Prokuraturze Apelacyjnej w Łodzi. W Kancelarii nadzoruje prace Działu Prawa Karnego, a także Działu Prawa Rodzinnego i Prawa Kanonicznego. Specjalizuje się w opracowywaniu strategii okołoprocesowej i prowadzeniu procesów karnych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw karnych o charakterze gospodarczym. Posiada bogate doświadczenie w zakresie podejmowania efektywnych działań prawnych, już od etapu postępowania przygotowawczego, przed takimi organami jak Prokuratura, Policja, ABW, Urząd Skarbowy, Urząd Celny, poprzez obronę oskarżonego we wszystkich instancjach postępowań jurysdykcyjnych, aż po reprezentację skazanych na etapie postępowania karnego wykonawczego, zwłaszcza w sprawach o odroczenie i zawieszanie bezwzględnej kary pozbawienia wolności. W zakresie spraw rodzinnych z sukcesem reprezentuje strony postępowań rozwodowych, alimentacyjnych, z zakresu opieki.

Jest absolwentką studiów podyplomowych na kierunku: „Sądownictwo i administracja w Kościele" na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Nadzoruje prace departamentu Prawa Kanonicznego, w tym w szczególności prowadzi szerokie doradztwo prawne w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa przed sądem kościelnym.

Mariusz Kowolik jest radcą prawnym. Kieruje pracami Działu Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego, Działu Prawa Upadłościowego i Postępowania Egzekucyjnego oraz Działu Prawa Zamówień Publicznych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu największych sporów sądowych dla kluczowych klientów Kancelarii, przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz sądami arbitrażowymi, a także Krajową Izbą Odwoławczą. Specjalizuje się również w obsłudze prawnej transakcji fuzji i przejęć, procesów restrukturyzacyjnych, procesów negocjacyjnych. Prowadzi również szkolenia z zakresu prawa cywilnego oraz prawa upadłościowego. Mariusz Kowolik ukończył aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim, jest również absolwentem Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przy współpracy z The Catholic University of America, Columbus School of Law.

Maciej Pilarek jako partner w kancelarii Sadkowski i Wspólnicy nadzoruje prace zespołów Działu Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego, Działu Prawa Rynku Kapitałowego, a także Działu Międzynarodowego Planowania Podatkowego. Specjalizuje się w prawie handlowym, aspektach zarządzania przedsiębiorstwami, a także w korporacyjnym i podatkowym planowaniu transakcji oraz przedsięwzięć krajowych i międzynarodowych. W kancelarii Sadkowski i Wspólnicy jest główną osobą odpowiedzialną za planowanie, przygotowanie i nadzorowanie wdrażania nowych, a także reorganizacji istniejących przedsięwzięć gospodarczych. W ramach przeprowadzonych działań zespołu wielokrotnie gwarantował maksymalne bezpieczeństwo, trwałość i stabilność prawną przedsiębiorstw, zabezpieczenie pełnej kontroli nad nimi, zabezpieczenie przed wrogim przejęciem, jak również zabezpieczenie właściwej sukcesji na poziomie właścicielskim. Kierując zespołem specjalistów z zakresu prawa handlowego, krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego, a także prawa rynku kapitałowego przeprowadził z powodzeniem ponad setkę projektów. Doradzał również przy wielu procesach transakcyjnych związanym z nabywaniem i zbywaniem spółek, przedsiębiorstw, a także składników majątkowych o znacznej wartości.

Nominacja nowych partnerów kancelarii jest wyrazem uznania ich dotychczasowej pracy na rzecz Kancelarii. Nowi partnerzy z sukcesem rozwijają pracę podległych im departamentów, wykorzystując przy tym swoją bogatą wiedzę i doświadczenie.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA