fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

VAT: w jaki sposób stosować przepisy przejściowe dotyczące elektroniki

Gdy dostawy procesorów w ramach jednolitej transakcji występują na przełomie lat 2016/2017, to mechanizm odwróconego obciążenia znajdzie zastosowanie w odniesieniu do tych dostaw, które nastąpią po 1 stycznia 2017 r.

W związku z ustanowieniem dla potrzeb stosowania mechanizmu reverse charge w zakresie transakcji mających za przedmiot towary z kategorii elektroniki limitu transakcyjnego oraz jednoczesnym wprowadzeniem pojęcia jednolitej gospodarczo transakcji, ustawodawca określił przejściowe zasady stosowania tego sposobu rozliczania VAT w przypadku transakcji, mających miejsce na przełomie lat 2016/2017.

W myśl art. 7 ustawy zmieniającej, w przypadku zawarcia przed dniem 1 stycznia 2017 r. umowy lub umów na dostawy towarów wymienionych w poz. 28 załącznika nr 11 do ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. (tj. procesorów), przepisy art. 17 ust. 1c–1e ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r., stosuje się odpowiednio do tych dostaw zrealizowanych od 1 stycznia 2017 r., jeżeli łączna wartość tych dostaw, bez kwoty podatku, przekracza od tego dnia kwotę 20 000 zł.

Oznacza to, że gdy transakcje takie występują zarówno przed, jak i po 1 stycznia 2017 r., mechanizm odwróconego obciążenia znajdzie zastosowanie w odniesieniu do tych dostaw, które nastąpią po 1 stycznia 2017 r. W przypadku kilku dostaw, które – zgodnie z definicją zawartą w art. 17 ust. 1d i 1e ustawy o VAT – zostaną uznane za jednolitą gospodarczo transakcję, mechanizm reverse charge powinien zostać zastosowany wyłącznie do dostaw po 1 stycznia 2017 r., jeśli ich wartość netto przekroczy 20 000 zł.

Przykład

W grudniu 2016 r. przedsiębiorca (podatnik VAT czynny) zawarł umowę na dostawy procesorów z firmą A (podatnik VAT czynny) i firmą B (podatnik VAT czynny). Umowy z tymi firmami przewidywały po dwie dostawy procesorów: pierwszą (na kwotę 10 000 zł netto) jeszcze w grudniu 2016 r., a drugą (na pozostałą wartość kontraktu) już w styczniu 2017 r. Wartości jednolitych transakcji w przypadku dostaw tych procesorów wyniosła odpowiednio:

- 18 000 zł netto w przypadku dostaw na rzecz firmy A – z uwagi na nieprzekroczenie limitu transakcji, zarówno dostawy dokonane w grudniu 2016 r. (wartość 10 000 zł netto), jak i dostawy dokonane w styczniu 2017 r. (wartość: 8000 zł netto) powinny być opodatkowane na zasadach ogólnych, tj. podatek należny rozlicza ich sprzedawca;

- 23 000 zł netto w przypadku dostaw na rzecz firmy B – z uwagi na przekroczenie limitu transakcji, dostawy ze stycznia 2017 r. (wartość: 13 000 zł netto) powinny być opodatkowane na zasadzie odwrotnego obciążenia, tj. podatek należny rozlicza ich nabywca; natomiast dostawy zrealizowane w grudniu 2016 r. (wartość 10 000 zł netto) powinny być rozliczone na zasadach ogólnych, tzn. podatek należny rozlicza ich sprzedawca.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA