fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Termin na wdrożenie JPK_VAT

Mikroprzedsiebiorcy są ostatnią grupą podatników VAT, którzy od 2018 r. muszą przesyłać fiskusowi rejestry VAT w formie jednolitego pliku kontrolnego (JPK).
AdobeStock
Od 1 stycznia przedsiębiorcy mikro będą musieli przekazywać fiskusowi swoje rejestry VAT w formacie jednolitego pliku kontrolnego. Informacje przesyła się za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Termin ten dotyczy również tych przedsiębiorców, którzy rozliczają VAT kwartalnie.

Od 1 stycznia 2018 r. także najmniejsi przedsiębiorcy będą musieli przesyłać fiskusowi swoje rejestry VAT w formacie elektronicznego pliku kontrolnego (tzw. jednolity plik kontrolny – JPK). Przedsiębiorcy kwalifikowani jako mikro to ci, którzy co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych :

- zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników, oraz

- osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

I właśnie ta, ostatnia już grupa podatników musi teraz wdrożyć obowiązek przesyłania JPK dla potrzeb VAT. Wielu takich drobnych przedsiębiorców, którzy z obowiązków wynikających z ustawy o VAT rozliczają się kwartalnie, czeka tutaj jednak pewne zaskoczenie.

Przypomnijmy, że obecnie możliwością taką objęci są co do zasady mali podatnicy rozliczający się metodą kasową, a także inni mali podatnicy, którzy wybrali tę formę rozliczeń (z zastrzeżeniem przewidzianych w tym zakresie wyłączeń). Fakt kwartalnego rozliczania VAT nie oznacza jednak możliwości przesyłania JPK w zakresie VAT za okresy kwartalne. Stosownie bowiem do art. 82 ust. 1b ordynacji podatkowej (dalej: o.p.), osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. Muszą ją przekazywać w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej (wskazanej w art. 193 a § 2 o.p.) na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części, za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy. Oznacza to zatem, że niezależnie od przyjętej formy rozliczeń, JPK_VAT musi być przesyłany za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Warto tutaj zwrócić też uwagę, że od 1 stycznia 2018 r. będzie istniał obowiązek prowadzenia ewidencji VAT (wskazanej w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT) za pomocą komputera.

Ważnym zagadnieniem jest także kwestia wyłączeń z omawianego obowiązku. Mianowicie, obowiązkiem przekazywania prowadzonej ewidencji sprzedaży nie zostali objęci podatnicy, u których sprzedaż korzysta ze zwolnienia wskazanego w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, a więc ci podatnicy, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku z uwagi na wartość osiąganej sprzedaży nieprzekraczającej w poprzednim roku wartości 200 tys. zł. Tacy podatnicy nie prowadzą bowiem rejestru, o którym mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT (prowadzą oni ewidencję sprzedaży wymaganą przez art. 109 ust. 1 tej ustawy). Obowiązkiem przekazywania rejestrów VAT w formacie JPK nie zostali też objęci podatnicy dokonujący wyłącznie dostaw towarów lub świadczenia usług zwolnionych przedmiotowo z podatku (np. wskazanych w art. 43 ust. 1 ustawy o VAT). Tacy przedsiębiorcy także bowiem nie prowadzą rejestrów, o których mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT.

Autor jest doradcą podatkowym

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA