fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kaucja może stać się zaliczką VAT

Fotorzepa, Dariusz Majgier
Deweloper ma prawo pobrać od klienta kwotę zabezpieczającą wywiązanie się przez niego z obietnicy nabycia lokalu. Jeśli dojdzie do podpisania umowy i zaliczenia wpłaty na poczet ceny, deweloper musi rozliczyć jej otrzymanie z fiskusem.

Spółka prowadzi działalność w zakresie budowy i sprzedaży mieszkań w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Spółka nie prowadzi rachunków powierniczych, na które wpłacane są należności od nabywców. Klienci na podstawie umowy rezerwacyjnej, która nie jest zawarta w formie aktu notarialnego, wpłacają na bieżący rachunek bankowy spółki tzw. opłaty rezerwacyjne. Ich celem jest zabezpieczenie nabycia lokalu przez kupującego, a sprzedający (spółka) zobowiązuje się w stosunku do kupującego, że w terminie do dnia zawarcia umowy przedwstępnej ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego (umowa przedwstępna) nie zawrze z osobą trzecią żadnej umowy, której skutkiem byłoby powstanie zobowiązania do sprzedaży lokalu. Opłata rezerwacyjna nie dotyczy finansowania budowy lokalu, a zawierane umowy przedwstępne nie spełniają wymogów umów deweloperskich. Otrzymane środki pieniężne spółka wykorzystuje na bieżącą działalność. Opłata rezerwacyjna jest w momencie zawarcia z klientem umowy przedwst...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA