fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rozliczenie VAT przez firmę budowlaną

123RF
Usługi budowlano-montażowe należy wykazywać w deklaracjach za te okresy, w których powstaje obowiązek podatkowy. To natomiast zależy od statusu odbiorcy tych robót.

W listopadzie podatnik wystawił fakturę przed wykonaniem usługi budowlanej. Również w listopadzie otrzymał częściową zapłatę. Usługa budowlana została wykonana na początku grudnia. Kiedy podatnik powinien rozpoznać obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia tej usługi? – pyta czytelnik.

O tym kiedy należy wykazywać czynności podlegające opodatkowaniu w deklaracjach VAT, decyduje moment powstania obowiązku podatkowego.

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy przy świadczeniu usług budowlanych powstaje na dwa sposoby. I tak:

1) w przypadku usług budowlanych świadczonych dla podatników VAT (w uproszczeniu – firm) oraz osób prawnych niebędących podatnikami – obowiązek podatkowy powstaje w szczególny sposób przewidziany dla świadczenia usług budowlanych,

2) w przypadku usług budowlanych świadczonych dla innych podmiotów (w tym osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) – obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych >...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA