fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Nabywca musi wiedzieć o korekcie faktury

Przepisy nie precyzują wymagań co do formy potwierdzenia odbioru faktury korygującej.
123RF
- Sprzedawca ma prawo skorygować pierwotne rozliczenia, gdy ma potwierdzenie odbioru faktury korygującej od kupującego.- Zdarza się jednak, że pomimo usilnych starań podatnik nie może go uzyskać.- Obniży wtedy podstawę opodatkowania, gdy udokumentuje próby doręczenia faktury korygującej i gdy z dokumentacji wynika, że nabywca wie o korekcie.

Zdarza się często , że pomimo zwrotu towarów bądź udzielenia obniżki ceny sprzedawca nie może uzyskać od nabywcy potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Gdy taka faktura stanowi podstawę dla obniżenia wartości podstawy opodatkowania oraz wartości podatku należnego, posiadanie potwierdzenia jest wymaganym elementem dla skorygowania pierwotnych rozliczeń, co wynika z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT.

Jeżeli potwierdzenie zostało uzyskane przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, to wartość sprzedaży obniża się w rozliczeniu za ten właśnie okres. Z kolei ewentualne uzyskanie potwierdzenia po tym terminie, uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym to potwierdzenie uzyskał.

Przepisy nie precyzują wymagań w zakresie formy, w którym takie potwierdzenie powinno zostać dokonane. Stąd dopuszcza się także potwierdzenie:

- wysłania faktury korygującej wraz z potwierdzeniem odbioru na tzw. zwrotnym potwierdzeniu odbioru listu poleconego,

- odbioru dokonane za pośrednictwem faxu,

- odbioru za pośrednictwem komunikacji elektronicznej (np. w drodze wiadomości e -mail).

Co ma jednak zrobić podatnik, który pomimo usilnych starań nie może uzyskać potwierdzenia otrzymania przez nabywcę faktury korygującej? W pewnych przypadkach pomocne mogą się tutaj okazać regulacje szczególne, ustalające katalog przypadków, w stosunku do których nie jest wymagane posiadanie przez podatnika takiego potwierdzenia. Obok czynności „transgranicznych" (eksport towarów, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów oraz dostawa towarów i świadczenie usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza granicami kraju), a także szczególnych sprzedaży (np. sprzedaż energii elektrycznej), dla których warunek ten nie jest wymagany, pomocny w wielu przypadkach może okazać się art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem warunku posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej nie stosuje się, gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i gdy z posiadanej dokumentacji wynika, iż nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej. Dla stosowania tego szczególnego rozwiązania konieczne jest istnienie udokumentowanej:

- próby doręczenia nabywcy faktury korygującej (np. udokumentowanych prób wysłania poleconą przesyłką pocztową faktury korygującej wraz z otrzymaniem pocztowego zwrotu przesyłki niepodjętej przez adresata) oraz

- wiedzy nabywcy, że transakcja została zrealizowana na warunkach stwierdzonych fakturą korygującą (np. w postaci udokumentowanego zwrotu towaru, prowadzonej w tym zakresie korespondencji i zwrotu zapłaconej przez nabywcę ceny sprzedaży).

Dopiero łączne spełnienie tych warunków pozwala na obniżenie podstawy opodatkowania w rozliczeniu za okres, w którym zostały one spełnione.

Rozwiązanie to jest procedurą szczególną. Nie może więc być rozwiązaniem alternatywnym w stosunku do procedury podstawowej. Możliwość zastosowania tej szczególnej procedury dopuszczalna jest tylko i wyłącznie wtedy, gdy pomimo podnoszonych prób otrzymania potwierdzenia odbioru przez nabywcę faktury korygującej, podatnik nie może go otrzymać.

Autor jest doradcą podatkowym

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA