fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Opodatkowanie VAT sprzedaży toreb na zakupy z tworzyw sztucznych

Fotorzepa
Od 1 stycznia 2018 r. oferowane przy sklepowych kasach lekkie torebki foliowe będą objęte opłatę recyklingową. Jak opłata wpłynie na podstawę opodatkowania VAT dostawy toreb?

Opłata recyklingowa pobierana od lekkich toreb  z tworzywa sztucznego, oferowanych przy zakupach będzie pobierana przez przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego. Stawka wynosi 0,20 zł za jedną sztukę lekkiej torby.

Ministerstwo Finansów informuje, że opłata recyklingowa jest elementem należności za dostawę lekkiej torby i jest wliczana do podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy opodatkowanej VAT ze stawką 23 proc.

Podstawą opodatkowania, co do zasady, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej. Włącza się tu otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika (art. 29a ust. 1 ustawy o VAT).

Podstawa opodatkowania obejmuje (zgodnie z art. 29a ust. 6 ustawy o VAT):

- podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem samej kwoty podatku VAT,

- koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

W ten sam sposób traktowane są na gruncie przepisów VAT podobnego rodzaju opłaty za torby z tworzyw sztucznych w innych państwach członkowskich – są one wliczane do podstawy opodatkowania tym podatkiem.

- Sprzedaż toreb z tworzywa sztucznego na zakupy dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych podlega ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na zasadach ogólnych – na paragonie fiskalnym umieszczana jest kwota zapłaty z tytułu sprzedaży torby (podobnie w przypadku faktury), nie ma konieczności wyodrębniania samej kwoty opłaty recyklingowej - informuje MF.

Dodaje, że ponieważ paragon i faktura, które potwierdzają sprzedaż toreb, zawierają informacje o liczbie sprzedanych toreb, kwota opłaty recyklingowej będzie łatwa do ustalenia – wystarczy przemnożyć liczbę toreb i stawki tej opłaty za 1 sztukę torby (0,20 zł).

Opłata recyklingowa jest dochodem budżetu państwa i powinna być wpłacana do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana – na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Środowiska. Ponieważ pierwszy raz opłatę trzeba przekazać do 15 marca 2019 r.,   rachunek jeszcze nie został utworzony.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA