fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kiedy deweloper rozliczy VAT

123RF
Obowiązek podatkowy z tytułu wpłat na otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy powstanie u jego posiadacza w momencie wypłaty środków przez bank. Gdy wcześniej nastąpi wydanie lokalu, decyduje chwila tej dostawy.

Spółka prowadzi działalność deweloperską (budowa i sprzedaż budynków i lokali). W prowadzonej działalności zawiera z nabywcami umowy, w których zobowiązuje się m.in. do ustanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych i przeniesienia własności tych lokali na nabywców. Nabywcy zobowiązują się natomiast do spełnienia świadczeń pieniężnych na rzecz spółki na poczet ceny nabycia tego prawa (umowy deweloperskie). Dla realizowanych przez siebie przedsięwzięć deweloperskich spółka zawiera umowy otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego. Zgodnie z taką umową spółka nie jest uprawniona do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku powierniczym, w tym w szczególności do składania dyspozycji wypłaty tych środków. Wpłacone kwoty mogą być wypłacane spółce dopiero po zakończeniu konkretnego etapu przedsięwzięcia deweloperskiego, zgodnie z harmonogramem. Zawierane przez spółkę umowy deweloperskie przewidują, że zawarcie umowy przenoszącej na nabywcę własność lokalu nastąpi po rozlicz...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA