fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT: marża a proporcjonalne odliczanie

Adobe Stock
W przypadku świadczenia usług lub sprzedaży towarów opodatkowanych ustalanie współczynnika odliczenia jest ściśle związane z prawidłowym definiowaniem pojęcia „obrotu". Organy podatkowe uważają, że na potrzeby tego rodzaju transakcji obrotem jest uzyskiwana podstawa opodatkowania. Czy takie podejście jest prawidłowe?

W praktyce gospodarczej występują sytuacje, w których podatnik wykonuje zarówno czynności zwolnione z opodatkowania VAT, jak i czynności podlegające opodatkowaniu VAT. W takim przypadku na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy o VAT podatnik jest zobligowany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje mu prawo do odliczenia VAT.

Jeżeli jednak nie jest on zdolny do wyodrębnienia całości lub części tych kwot, powinien ustalić tzw. współczynnik odliczenia VAT. Zasady obliczenia ww. współczynnika wynikają z art. 90 ust. 3 ustawy o VAT. W myśl tego przepisu współczynnik ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którym podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności zwolnionych i opodatkowanych. Wartość współczynnika należy określić procentowo (w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej) w stosunku rocznym na podstawie obrotu ...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA