fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Umowa konsorcjum a VAT

123rf
W ramach umowy konsorcjum strony zachowują status podatników VAT, a zasadnicze czynności wykonywane przez spółkę na rzecz zamawiającego są opodatkowane i mogą być fakturowane na lidera. Nie można jednak twierdzić, że lider świadczy usługi na rzecz członków konsorcjum w zakresie, w jakim mamy do czynienia z podziałem zysku z przedsięwzięcia. W tym zakresie nie istnieje obowiązek wystawiania faktur.

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 29 października 2015 r. (I FSK 1352/14).

Poprzednik prawny spółki zawarł umowę konsorcjum, w której określił roboty objęte przedmiotem kontraktu. W umowie wskazano, że skarżąca (jako konsorcjant) będzie wystawiała faktury kosztowe, natomiast lider będzie rozliczał całą inwestycję. W rozliczeniu będzie ujmował koszty wynikające z wystawionych przez partnerów konsorcjum faktur VAT oraz doliczał koszty robót poniesionych przez siebie. Na podstawie obliczonych łącznych kosztów wykonania robót lider będzie wystawiać faktury zbiorcze dla zamawiającego do wysokości wartości kosztorysowej wykonanych robót. Przedmiotem sporu są kwestie:

- czy partnerzy konsorcjum przy opisanym modelu rozliczeń będą mogli wystawiać na rzecz lidera noty obciążeniowe

- czy podział zysku pomiędzy członków konsorcjum mógł być rozliczany na podstawie not księgowych.

Spółka uważała, że na te pytania powinna być udziel...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA