fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

WSA: należność za bezumowne korzystanie z lokalu nie podlega VAT

AdobeStock
Jeżeli okoliczności faktyczne wskazują na brak choćby dorozumianej zgody właściciela nieruchomości na jej użytkowanie, to otrzymana przez niego należność nie stanowi wynagrodzenia za świadczoną usługę.

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 19 września 2019 r. (I SA/Kr 125/19).

Spółka (wynajmujący), będąca właścicielem centrum handlowego, podpisała z najemcą umowę najmu, w której zawarto zapis przyznający wynajmującemu prawo do wypowiedzenia umowy, jeżeli najemca dopuści się zwłoki z zapłatą czynszu. Spółka skorzystała z tego zapisu i wypowiedziała skutecznie umowę. Najemca odebrał wypowiedzenie, jednak nie opuścił nieruchomości, więc wynajmujący obciążał go opłatami z tytułu bezumownego korzystania z lokalu. Tymczasem najemca wniósł do sądu wniosek o przyznanie zabezpieczenia, że wypowiedzenie umowy najmu na czas trwania sporu jest bezskuteczne. Po interwencji spółki zabezpieczenie zostało jednak uchylone, po czym wynajmujący złożył pozew o eksmisję. Zdaniem spółki, należność za bezumowne korzystanie z lokalu nie powinna podlegać opodatkowaniu VAT. Wynajmujący, po złożeniu wypowiedzenia umowy najmu, zdecydowanie bowiem nie zgadzał się na dalsze zajmow...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA