fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Kto jest podatnikiem VAT w przypadku zakupu usługi reklamowej od zagranicznej firmy

123RF
Zakup usługi reklamowej od zagranicznej firmy traktowany jest jako import usług. Podatnikiem jest w takim przypadku usługobiorca, a więc podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

Opodatkowaniem VAT płatnej usługi reklamowej na Facebooku jest mniej skomplikowane, Na pewno VAT od zakupionej reklamy nie zapłacą osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Dyrektywa 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w art. 56 stanowi, że miejscem świadczenia m.in. usług reklamowych na rzecz usługobiorców mających siedzibę poza Wspólnotą i we Wspólnocie, ale w innym państwie niż usługodawca, jest miejsce, w którym usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej lub miejsce gdzie prowadzi działalność gospodarczą. Zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy o VAT zakup usługi reklamowej od zagranicznej firmy traktowany jest jako import usług, czyli świadczenie usług, których podatnikiem jest usługobiorca określony w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, a więc podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Opodatkowanie VAT usług reklamowych dotyczy zatem wyłącznie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub osób, których aktywność zawodową fiskus uznał za prowadzenie działalności gospodarczej.

Konieczna rejestracja

Przy imporcie usług miejscem świadczenia – zgodnie z art. 28b ustawy o VAT – jest kraj nabywcy. Wobec tego podatnik, który nabył reklamę od zagranicznego kontrahenta Facebook Ireland Limited, ma obowiązek – zgodnie art. 97 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT – zarejestrować się dla celów VAT UE, gdyż jako nabywca tej usługi ma obowiązek rozliczenia VAT.

W celu rejestracji nabywca składa w urzędzie skarbowym właściwym dla swojej siedziby w Polsce formularz VAT-R.Transakcję należy opodatkować w Polsce stawką 23 proc.

W przypadku czynnych podatników VAT, kwota VAT należnego stanowi jednocześnie VAT naliczony. Prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym. Nabywca wykazuje usługę w deklaracji VAT-7 lub VAT-7 K w pozycji „Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy" (poz. 29 i 30 oraz poz. 45 i 46). Natomiast podatnicy, którzy nie są czynnymi podatnikami VAT, muszą zadeklarować i wpłacić VAT do urzędu skarbowego.

Kto składa VAT-9M

Przedsiębiorca niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny, który otrzyma fakturę za zakup usługi reklamowej od Facebook Ireland Limited, również jest zobowiązany zarejestrować się jako podatnik VAT-UE. Wobec tego musi on złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla swojej siedziby zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. Nabywca reklamy wpłaca VAT według stawki 23 proc. na konto urzędu skarbowego właściwego dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczejw terminie do 25. dnia następnego miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy i w tym samym terminie składa w urzędzie skarbowym, w którym zapłacił podatek, deklarację VAT-9M. Formularz ten składają przedsiębiorcy, którzy nie są podatnikami VAT. Stanowisko to potwierdza interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 7 czerwca 2016 r.(IBPP4/4512-60/16/PK):„Deklaracja VAT-9M jest przeznaczona dla tych podmiotów prowadzących działalność, którzy nie są podatnikami VAT czynnymi (...), u których w danym miesiącu nie wystąpiły nabycia wewnątrzwspólnotowe, jednakże w danym miesiącu ma u nich miejsce import usług, bądź dostawa, dla których podatnikiem jest nabywca (w tym również krajowa). Mając na uwadze, że przedsiębiorca będzie dokonywał importu usług i równocześnie nie będzie podatnikiem VAT czynnym, winien wykazać przedmiotowy import usług w deklaracji VAT-9M".

Uwaga na sankcje karne skarbowe

Czasami polskie firmy, aby uniknąć biurokracji i dodatkowych kosztów związanych z zakupem reklam od zagranicznej firmy niemającej w Polsce siedziby lub zarządu nie wykazują tych wydatków w kosztach uzyskania przychodu, po to, aby nie płacić podatku dochodowego i VAT. Jednak takie działanie jest błędne, bo może narazić firmę na kłopoty.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA