VAT

VAT: praktyczne trudności zw. z raportowaniem JPK

Fotolia.com
Transakcje w systemach księgowych klientów są oznaczane kodami podatków. Często jednak nie wpisują się one w rozróżnienia rodzajów transakcji przewidzianych przez strukturę JPK_VAT. Firmy muszą więc zmienić stosowane oznaczenia.

Aleksandra Sewerynek, menedżer w Zespole Podatków Korporacyjnych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY

Obserwacje i wnioski zebrane w toku współpracy z przedsiębiorcami z wielu branż w zakresie przygotowywania, generowania i raportowania struktur JPK_VAT (a także: JPK_FA, JPK_KR, JPK_WB, JPK_MAG) pokazują, że problemy z JPK stale się powtarzają. Co więcej, są podobne i na dodatek przytrafiają się zdecydowanej większości podatników. Ze względu na dostrzegalne trendy w podejściu organów do sposobów wypełniania struktur oraz do jakości prezentowanych danych radzenie sobie z takimi trudnościami staje się dla biznesu coraz ważniejsze.

Zmiany w podejściu organów

Początkowo podejście organów do kwestii związanych z JPK było dosyć liberalne. Było to podyktowane innowacyjnością wprowadzonego rozwiązania. Na dostosowanie się do nowości podatnicy potrzebowali odpowiedniego czasu. W związku z nowymi obowiązkami niezbędne było bowiem wdrożenie odpowiednich narzędzi IT, nierzadko również dostosowanie systemów księgowych i wewnętrznych procedur do wymogów raportowych JPK. Dodatkowo, należało wypracować praktykę dotyczącą sposobu wypełniania poszczególnych pól uwzględnionych w strukturach JPK.

Dziś, po kilkunastomiesięcznym okresie obowiązywania wymogów raportowych JPK, argumenty przemawiające za zliberalizowanym podejściem straciły już swoją aktualność. Ponadto, na podstawie zdobytego przez ten czas doświadczenia organy wypracowały nową praktykę w zakresie JPK. Jest ona podyktowana m.in. rozwojem narzędzi IT przeznaczonych do weryfikacji danych zbieranych w postaci plików JPK oraz efektywniejszym ich wykorzystaniem.

Zmiana ta jest szczególnie widoczna w związku z usunięciem ze strony Ministerstwa Finansów „Odpowiedzi na pytania dot. JPK cz. 1-3". Resort wycofał się z części wyrażonych tam stanowisk, np. tych dotyczących raportowania faktur wystawionych do paragonów (zmiana polega na bardziej szczegółowej prezentacji informacji).

Dodatkowo, ze względu na rozwój narzędzi IT, organy będą wymagały lepszych jakościowo danych (pól poprawnie wypełnionych adekwatnymi danymi, bez stosowania uproszczeń). Umożliwi to wykonanie większej liczby testów logicznych.

Zachodzące zmiany prowadzą zatem do zwiększenia wymogów względem podatników co do sumienności i rzetelności przy wypełnianiu struktur JPK.

Mapowania i dodawanie nowych kodów

Transakcje w systemach księgowych klientów są oznaczane kodami podatków na potrzeby plików JPK. W momencie generowania pliku JPK z systemu księgowego klienta, najczęściej narzędzie IT musi rozpoznawać rodzaje transakcji. Tym samym musi przypisywać je do właściwych pól w pliku JPK, np. po odpowiednich kodach podatku. Jednak kody te często nie wpisują się w rozróżnienia rodzajów transakcji przewidzianych przez strukturę JPK_VAT, np. jeden kod pasuje do dwóch pól. Wobec tego problemu firmy muszą zmienić stosowane oznaczenia, wprowadzając nowe kody podatków lub zmieniając już stosowane klasyfikacje.

Efektywne wypracowanie koniecznych zmian wiąże się niejednokrotnie z potrzebą skorzystania ze wsparcia profesjonalnego doradcy w zakresie określenia wymaganych zmian oraz prawidłowego ich wdrożenia do systemu księgowego.

Dostosowywanie planu kont do potrzeb raportowania

Plany kont są indywidualnie określane przez firmy i rzadko wpisują się w strukturę wymaganą przez schemat JPK_KR (podział na zespoły i kategorie kont). Przez to wymagają zmian i zmiany klasyfikacji poszczególnych kont do nowo wypracowanego podziału na potrzeby raportowania JPK. Podatnicy powinni wypracować wobec tego wspomniane zespoły i kategorie, a następnie przypisać do nich odpowiednie konta.

Dodatkowo, firmy stanowiące część międzynarodowych holdingów posiadają często swój plan kont wyłącznie w wersji anglojęzycznej. Natomiast wobec wymogu wprowadzania dedykowanych wartości w schemacie JPK_KR w języku polskim, takie plany kont (składające się często z bardzo wielu pozycji) wymagają dostosowania.

Uzgadnianie do deklaracji

Zgodnie z komunikatami Ministerstwa Finansów, a także na bazie doświadczeń EY zdobytych podczas przeglądów podatkowych, jednym z często pojawiających się problemów jest brak uzgadniania się danych z pliku JPK_VAT do deklaracji VAT-7. Polega to przykładowo na wprowadzeniu faktur o wartości netto 100 tys. zł do pliku JPK dla transakcji typu WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów), z jednoczesnym wskazaniem wartości 90 tys. dla analogicznych transakcji w deklaracji VAT.

Oznacza to, że firmy często raportują sprzeczne informacje w strukturach JPK oraz deklaracjach podatkowych, choć resort finansów wielokrotnie uczulał podatników na wymóg uzgadniania się danych podatkowych w przypadku obu sposobów ich raportowania (w strukturze JPK_VAT i deklaracji VAT). Opisane rozbieżności są ściśle monitorowane i weryfikowane przez ministerstwo.

Współautorem artykułu jest Sebastian Trzcina, konsultant w Zespole Podatków Korporacyjnych w dziale Doradztwa Podatkowego EY

Już za tydzień, w kolejnym artykule eksperci EY przed stawią kolejne trudności praktyczne, jakie mogą się pojawić u podatników w związku ze wdrożeniem i realizacją obowiązków JPK. Poruszone zostaną kwestie związane z obowiązkiem raportowania informacji w jednym pliku, metodologią prezentacji faktur w sekcji struktury JPK_VAT dotyczących podatku naliczonego oraz poprawnym wprowadzaniem prefiksów dla numerów NIP.

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL