fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Faktury za obsługę wypłaty dywidendy nie dają odliczenia VAT

123RF
Faktury dokumentujące koszty związane z obsługą wypłaty dywidendy nie dają prawa do odliczenia VAT.

Zła wiadomość dla spółek przygotowujących się do wypłat zysków. We wtorek Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że spółka nie może odliczyć VAT z faktur dokumentujących koszty związane z obsługą wypłaty dywidendy.

Doradztwo i inne koszty

Kanwą sprawy była interpretacja. Z wnioskiem o jej wydanie wystąpiła spółka akcyjna zajmująca się wydobyciem węgla i produkcją energii. Wyjaśniła, że wywiązując się z obowiązków wynikających m.in. z kodeksu spółek handlowych, ponosi wydatki związane z formą prawną, w której funkcjonuje. Są to w szczególności kwoty związane z organizacją walnego zgromadzenia akcjonariuszy (koszty notarialne, poświadczenie pełnomocnictw), z obsługą informatyczną, usługami doradczymi, wynajmem sali, z obowiązkiem informacyjnym czy usługami świadczonymi przez dom maklerski czy firmy kurierskie i pocztowe.

Firma zapytała, czy przysługuje jej prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących koszty związane z obsługą wypłat dywidendy (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). Sama uważała, że wskazane wydatki pozostają w pośrednim związku z prowadzoną przez nią działalnością podlegającą opodatkowaniu VAT. W konsekwencji pozwalają jej na odliczenie daniny.

Fiskus odpowiedział jednak, że nie. Urzędnicy zauważyli, że czynność wypłaty dywidendy w żaden sposób nie ma wpływu na cenę towaru czy usług. Nie ma też wpływu na osiągnięcie przez spółkę obrotu. W związku z tym nie mogą być uznane za wykorzystywane do czynności opodatkowanych wykonywanych przez spółkę.

Brak związku

Stanowisko niekorzystne dla podatniczki najpierw potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. Jego zdaniem dywidenda nie ma nic wspólnego z dochodem spółki, ponieważ jest należna akcjonariuszowi. Jej wypłata nie może być uznana za związaną z celem prowadzenia działalności gospodarczej. Jest tylko swego rodzaju sposobem dystrybucji efektów jej prowadzenia.

Rację fiskusowi przyznał też NSA. Nie zgodził się, że sporne koszty mają charakter cenotwórczy. Jak podkreślała sędzia NSA Danuta Oleś, dywidenda jest wynikiem końcowym pewnej działalności.

Nie można uznać, że zysk jako element, który pojawia się po zakończeniu rozliczenia, wpływa na cenę. Wydatki na obsługę wypłaty dywidendy nie mają związku z działalnością opodatkowaną. Warunek do odliczenia VAT nie został spełniony.

Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: I FSK 1193/14

Opinia

Andrzej Kapczuk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners

Bogate orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE potwierdza istnienie argumentów za możliwością odliczenia VAT od kosztów ogólnych związanych (bezpośrednio lub pośrednio) z całą działalnością podatnika. Niestety, w tym przypadku i organ, i sądy bardzo literalnie podeszły do pytania zadanego we wniosku. Sednem sprawy jest sam podział kosztów, który musi być dokonany przez podatnika. Jeśli jednak koszty związane są z całokształtem działalności, np. z wypłatą dywidend, co do zasady prawo do odliczenia powinno przysługiwać. Inne mogą być tylko konsekwencje kosztów związanych wprost wyłącznie z wypłatą dywidend.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA