fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Wirtualny handel trzeba udokumentować dla potrzeb podatkowych

123RF
Wewnętrzne dowody nie wystarczą, by przedsiębiorca zaksięgował zakup waluty i przedmiotów, używanych wyłącznie w świecie gier internetowych.

Izba Skarbowa w Katowicach wyjaśniła, w jaki sposób osoba zajmująca się handlem wirtualnymi postaciami i walutą ma udokumentować ich nabycie w sytuacji, gdy handel ten jest anonimowy.

Z pytaniem zwrócił się podatnik, który chce założyć działalność gospodarczą w zakresie gier internetowych. W działalności tej będzie wykorzystywać przedmioty nabywane od producenta gry i wykorzystywane wyłącznie w świecie wirtualnym, na zasadach określonych przez producenta. Jako potwierdzenie zakupu wnioskodawca otrzyma dokument zawierający m.in. dane producenta gry (nazwę, adres, europejski identyfikator VAT), datę wystawienia, datę sprzedaży, nazwę sieciowej gry komputerowej i cenę zakupu wyrażoną w PLN. Nie będzie to jednak faktura w rozumieniu ustawy o VAT. Dane nabywcy (wnioskodawcy) będą zawierać jedynie login z sieciowej gry komputerowej oraz powiązany z tym loginem adres e-mail. Płatności dokonywane będą przelewem bankowym oraz za pomocą internetowych systemów płatności (PayU, PayPal).

Wnioskodawca będzie też skupował przedmioty posiadane przez innych graczy i odsprzedawał je w stanie nieprzetworzonym. Do transakcji będzie używał wirtualnej waluty gry. Zamierza też sprzedawać wirtualną walutę za pośrednictwem serwisów aukcyjnych, np. Allegro.

Kontrahentami wnioskodawcy będą osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej, które nie wystawiają rachunków ani nie podają swoich danych osobowych. Zwyczajem na tym rynku jest dokonywanie transakcji anonimowo. Strony występują wyłącznie pod pseudonimem. Nie ma możliwości ani otrzymania rachunku, ani ustalenia danych kontrahenta.

Wnioskodawca zapytał, w jaki sposób ma w tej sytuacji udokumentować koszt nabycia wirtualnej waluty. Jego zdaniem może sporządzić księgowy dowód wewnętrzny wraz z dowodem wykonania przelewu. Uzasadniał, że nie ma innej możliwości, a koszt zostanie niewątpliwie poniesiony.

Dyrektor Izby Skarbowej uznał jego stanowisko za nieprawidłowe. Przypomniał, że szczegółowe warunki, jakie musi spełniać dokument, aby mógł stanowić podstawę wpisu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, określa rozporządzenie Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. Co do zasady podstawą takiego wpisu powinna być faktura bądź rachunek. Od tej zasady przewidzianych zostało kilka wyjątków. Jednak w zamkniętym katalogu wydatków, których udokumentowanie może nastąpić w oparciu o dowód wewnętrzny (§ 14 rozporządzenia), nie ujęto zakupu wirtualnej waluty ani wirtualnych przedmiotów. Oznacza to, iż zakup tych przedmiotów, dokonany przez internet, nie może zostać udokumentowany dowodem wewnętrznym.

Wskazane przez wnioskodawcę dokumenty mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym przez organ podatkowy. Nie mogą natomiast stanowić samodzielnie dowodu pozwalającego na zaewidencjonowanie nabycia towarów w uproszczonej ewidencji księgowej, jaką jest podatkowa księga przychodów i rozchodów.

numer interpretacji: 2461-IBPB-1-1. 4511.480.2016.2.BK

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: monika.pogroszewska@rp.pl

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA