fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Split payment: obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności VAT w księgach sprzedawcy i nabywcy

Adobe Stock
Stosowanie split payment nie wpływa na sposób ujęcia faktury sprzedaży i faktury zakupu z wykazanym podatku od towarów i usług w dokumentacji rachunkowej jednostki. Zmienia się natomiast sposób księgowania związany z operacjami na rachunku tego podatku.

Ze względu na fakt, że z ksiąg rachunkowych powinny wynikać zmiany na tym rachunku oraz jego saldo, to zasadne jest wprowadzenia dodatkowego konta analitycznego do rachunku bankowego (o ile jednostka nie dokonała tego wcześniej stosując dobrowolny split payment). Jeżeli więc np. firma posiada rachunek bieżący w Banku X S.A., do którego bank utworzył rachunek VAT, to dla tego rachunku bieżącego (konto „Rachunek bieżący w banku X") można utworzyć następujące konta analityczne:

- konto „Rachunek rozliczeniowy",

- konto „Rachunek VAT".

Na sposób przekazywania środków pieniężnych pomiędzy rachunkiem VAT a rachunkiem rozliczeniowym (tj. zarówno po stronie nabywcy dokonującego zapłaty, jak i po stronie sprzedawcy, który tą zapłatę otrzymuje) wskazuje art. 62c ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 2187 ze zm.). Na przykład, w przypadku otrzymania zapłaty należności z uwzględnieniem MPP bank najpierw obciąża rachunek rozliczenio...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA