fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czy odstrzał sanitarny podlega VAT?

Adobe Stock
Koło łowieckie wystawia fakturę dla powiatowego lekarza weterynarii za działania związane z walką przeciwko afrykańskiemu pomorowi świń.

- Koło Łowieckie, działające na podstawie ustawy z 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, będące czynnym podatnikiem VAT, zostało zobowiązane nakazem wydanym przez Wojewodę, w oparciu o art. 46 ust. 3 pkt 8 ustawy z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt wraz z późniejszymi zmianami (DzU z 2018 r., poz. 1967), do dokonywania odstrzału sanitarnego zwierząt - dzików. Koło Łowieckie po dokonaniu odstrzału sanitarnego na podstawie wyżej wymienionych przepisów, stosownie do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 15 listopada 2018 r. w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików, wystawia noty obciążeniowe z tytułu zwrotu kosztów odstrzału i obciąża nimi właściwe Powiatowe Inspektoraty Weterynarii. Odstrzelone tusze dzików po przeprowadzonym badaniu przez lekarza weterynarii, są sprzedawane myśliwym, co dokumentowane jest fakturą z właściwą stawką VAT 5 proc. lub utylizowane. Koło nie ma oddzielnej umo...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA