fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Stawka VAT na wywóz towarów kupionych w Polsce w celu świadczenia usług związanych z tymi towarami

123RF
Jeżeli przedsiębiorca nabył w Polsce towary, które miały służyć jego działalności gospodarczej, a następnie przemieścił je do innego kraju UE, to w większości przypadków taka transakcja będzie wewnątrzwspólnotową dostawą.

Gdy przedsiębiorca zamierza kupić towary w Polsce w celu wywiezienia ich na terytorium innego kraju Unii Europejskiej i świadczenia usług związanych z tymi towarami, pojawia się zagadnienie prawidłowego opodatkowania takiej transakcji podatkiem od towarów i usług.

Przykład

Spółka A, która jest polskim podatnikiem, nabywa towary od innego polskiego podatnika – spółki B. Spółka A zamierza wywieźć do Francji nabyte towary i tam rozpocząć świadczenie związanych z nimi usług opodatkowanych. W tym celu rejestruje się we Francji dla celów VAT i uzyskuje status podatnika dla transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Jeżeli spółka A nabędzie towary bezpośrednio celem wywozu i poda spółce B swój francuski numer VAT UE, to spółka B powinna rozliczyć transakcję jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i wystawić fakturę ze stawką zero proc.

Jeżeli natomiast spółka A nie zakupi towarów bezpośrednio w celu ich wywozu (dopiero później podejmie decyzję o wywozie) i poda spółce B swój polski NIP, to wówczas spółka B powinna wystawić fakturę ze stawką krajową. Następnie spółka A będzie zobowiązana do rozliczenia transakcji jako przemieszczenia własnych towarów do innego państwa członkowskiego.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w art. 13 ust. 3 uznają przemieszczenie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, jeżeli te towary zostały przez niego nabyte na terytorium kraju oraz jeżeli miały służyć jego działalności gospodarczej.

Przepis ten wprowadzono, aby zapobiegać sytuacjom, w których podatnik kupowałby towary w jednym z krajów członkowskich z obowiązującą niższą stawką VAT, żeby następnie przewozić je do kraju członkowskiego z wyższą stawką i tam wykorzystywać do działalności opodatkowanej. Regulacja ta przeciwdziała nadużyciom, gdyż wymusza opodatkowanie towarów w miejscu, gdzie są one rzeczywiście konsumowane.

W art. 13 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług znajduje się zamknięty katalog sytuacji, w których przemieszczenie nie będzie oznaczać wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Obejmuje on między innymi przypadki, gdy przemieszczenie towarów następuje w ramach sprzedaży wysyłkowej lub gdy towary mają być przedmiotem eksportu. Gdy ustaną okoliczności wymienione w katalogu zamkniętym z art. 13 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, przemieszczenie towarów należy uznać za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Warto dodać, że przemieszczenia towarów nie uznamy za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów gdy podmiot dokonujący dostawy towarów będzie podmiotowo zwolniony z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Istnieje jednak szczególna reguła odnosząca się do nowych środków transportu. W ich przypadku należy rozpoznać wewnątrzwspólnotową dostawę towarów niezależnie od tego, jaki status podatkowy ma podmiot dokonujący dostawy.

Jeżeli nie zachodzi żadna sytuacja szczególna opisana powyżej (m.in. sprzedaż wysyłkowa, dostawa przez podatnika zwolnionego podmiotowo z VAT), to wówczas spółka A powinna wykazać w Polsce wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, a we Francji wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru. Taka dostawa, przy spełnieniu ustawowych wymogów dotyczących m.in. posiadania dokumentów potwierdzających fakt dostarczenia towarów na terytorium Francji, będzie opodatkowana według stawki zero proc.

Autorka jest radcą prawnym, doradcą podatkowym w kancelarii Sadkowski i Wspólnicy

podstawa prawna: art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 710 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA