fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Wypożyczalnia na stoku z kasą fiskalną

Fotorzepa, PAP/Rafał Guz
Jeśli w momencie zawieszenia działalności po zakończeniu ubiegłego sezonu narciarskiego przedsiębiorca przekroczył 20 tys. zł obrotu dla osób fizycznych, to pierwszemu tej zimy klientowi powinien wystawić paragon.

- Podatnik prowadzi sezonową działalność gospodarczą w zimie (wypożyczalnia sprzętu narciarskiego). Sezon trwa od grudnia do marca. Na okres poza sezonem podatnik zawiesza wykonywanie działalności gospodarczej. W marcu 2017 r. podatnik przekroczył limit 20 000 zł obrotu, jednak nie kupił dotychczas kasy rejestrującej. Czy wznawiając w grudniu wykonywanie działalności gospodarczej podatnik musi zainstalować kasę rejestrującą? Czy jeżeli kupi taką kasę, będzie mógł skorzystać z ulgi na zakup kas? – pyta czytelnik.

Podatnicy prowadzący działalność sezonową są na zasadach ogólnych obowiązani ewidencjonować sprzedaż na rzecz osób prywatnych (tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych) za pomocą kas rejestrujących (zob. art. 111 ust. 1 ustawy o VAT). Również na zasadach ogólnych podatnicy tacy mogą korzystać ze wszelkich zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, które określają przepisy rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, w tym ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania obejmującego podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł (zob. § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, DzU poz. 2177; dalej: rozporządzenie). Zapewne podatnik, o którym mowa, rozpoczął 2017 r. jako podatnik korzystający z tego zwolnienia (takie założenie przyjmuję na potrzeby dalszej części odpowiedzi).

Preferencja jeszcze przez dwa miesiące

Zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób prywatnych w kwocie 20 000 zł (zob. § 5 ust. 2 rozporządzenia). Oznacza to, że ze względu na przekroczenie w marcu 2017 r. limitu 2017 r. podatnik, o którym mowa, 1 czerwca 2017 r. utracił prawo do korzystania z tego zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania (zob. § 5 ust. 1 rozporządzenia). Nie ma znaczenia, że nastąpiło to w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej podatnika.

Nie dotyczy wznowienia

Nie jest przy tym możliwe skorzystanie przez tego podatnika ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania, przewidzianego dla podatników rozpoczynających w danym roku sprzedaż na rzecz osób prywatnych (zwolnienie takie przewiduje § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia). Zwolnienie to nie ma bowiem zastosowania do podatników, którzy wznawiają wykonywanie działalności sezonowej (o ile przed wznowieniem dokonywali sprzedaży na rzecz osób prywatnych). Potwierdziła to Izba Skarbowa w Bydgoszczy w interpretacji z 25 kwietnia 2013 r. (ITPP1/443-89/13/AJ), w której czytamy, że „(...) w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, podejmując – po okresie zawieszenia – działalność gospodarczą w kolejnym sezonie (w kolejnym roku) w niezmienionej formie prawnej (jako osoba fizyczna), dokonuje Pan tego jako podatnik kontynuujący działalność gospodarczą, a nie jako podmiot rozpoczynający wykonywanie działalności gospodarczej".

Przykład

Instruktor narciarski prowadzący sezonową działalność gospodarczą osiągnął na początku 2017 r. obrót ze sprzedaży na rzecz prywatnych w kwocie 26 000 zł. Po zakończeniu sezonu 2016/2017 podatnik zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej, a przed rozpoczęciem sezonu 2017/2018 wznowił tę działalność. Podatnik ten nie może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia (ani z żadnego z pozostałych zwolnień podmiotowych), i w sezonie 2017/2018 jest obowiązany do ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób prywatnych za pomocą kasy rejestrującej.

Wznawiając wykonywanie działalności gospodarczej w 2017 r. podatnik, o którym mowa, powinien więc zainstalować u siebie kasę rejestrującą. Już bowiem świadczenie pierwszej usługi wypożyczenia sprzętu narciarskiego może podlegać obowiązkowi zaewidencjonowania w kasie rejestrującej. Będzie tak, jeżeli usługa ta zostanie wykonana dla osoby prywatnej i nie znajdzie zastosowania zwolnienie przedmiotowe z obowiązku ewidencjonowania obejmujące świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (zob. § 2 ust. 1 w zw. z poz. 39 załącznika do rozporządzenia).

Ulga na ogólnych zasadach

Nie będzie przy tym przeszkód, aby w związku z zakupem kasy podatnik skorzystał z ulgi na zakup kas. Rozpoczynający ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kas rejestrujących podatnicy prowadzący działalność sezonową mogą bowiem na zasadach ogólnych korzystać z ulgi na zakup kas. Jednocześnie możliwości skorzystania z tej ulgi nie wyłącza okoliczność, że utrata prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania nastąpiła w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Jeżeli zatem podatnik spełni standardowe warunki korzystania z ulgi na zakup kas, będzie mógł skorzystać z tej ulgi.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA