fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Moment powstania obowiązku podatkowego VAT a przejściowe świadectwo płatności

123RF
Wystawienie przejściowego świadectwa płatności nie decyduje o momencie powstania obowiązku podatkowego w VAT dla usługi budowlanej.

Naczelny Sąd Administracyjny nie zmienia podejścia do momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT od usług budowlanych. Tym razem zajął się rozliczeniem w przypadku firm, które stosują międzynarodowe standardy. Uznał, że dokument wystawiony przez inżyniera tak jak podpisanie zwykłego protokołu zdawczo-odbiorczego nie decyduje o tym, kiedy firma ma rozliczyć VAT.

Sporna sprawa trafiła na wokandę sądową z powodu wniosku o interpretację. Spółka wyjaśniła, że w swojej działalności zajmuje się m.in. robotami budowlanymi i budowlano-montażowymi. Jako lider konsorcjum wykonuje dla zamawiającego roboty budowlane polegające na modernizacji torów, sieci trakcyjnej wraz z pracami towarzyszącymi.

Firma wyjaśniła, że kontrakt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. W związku z tym został oparty na wzorze umowy FIDIC (to międzynarodowe standardy m.in. dotyczące warunków kontraktów budowlanych, inżynieryjnych).

Firma podkreśliła, że warunki kontraktowe FIDIC przewidują system rozliczeń w trakcie budowy, na podstawie którego usługi budowlane lub budowlano-montażowe są oddawane oraz rozliczane poprzez akceptację wyrażoną przez inżyniera.

Chciała potwierdzenia, że od 2014 r. dla niej obowiązek podatkowy w VAT powstanie z chwilą wystawienia faktury, nie później niż 30. dnia od wykonania (w tym częściowego) usług, które ona rozumiała jako dzień wystawienia przez inżyniera dokumentu o nazwie „przejściowe świadectwo płatności". Inaczej mówiąc, moment rozliczenia VAT jest skorelowany z wystawienie dokumentu przez inżyniera.

Fiskus nie potwierdził tego stanowiska. Stwierdził, że o wykonaniu spornych usług będzie decydować faktyczne ich wykonanie, a nie przyjęcie ich na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych czy przejściowych świadectw płatności. Jak tłumaczył fiskus, oba rodzaje dokumentów potwierdzają okoliczność wykonania usług i są podstawą do rozliczenia finansowego między stronami, a nie przesądzają o terminie i zakresie ich wykonania.

Spółka zaskarżyła interpretację, ale Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił jej skargę. W jego ocenie na gruncie przepisów ustawy o VAT o wykonaniu usług budowlanych lub budowlano-montażowych decyduje ich faktyczne zrealizowanie, nie zaś przyjęcie na podstawie protokołu odbioru robót, czy też podpisanie innych dokumentów wskazanych przez skarżącą w przypadku kontraktów realizowanych na warunkach FIDIC.

To stanowisko ostatecznie potwierdził też NSA. Zgodził się z fiskusem i sądem pierwszej instancji, że przejściowe świadectwo płatności wystawione przez inżyniera nie może określać momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych czy budowlano-montażowych. Przepisy mówią bowiem, że taki obowiązek w VAT powstaje z chwilą wykonania spornych usług. Jak przypomniała sędzia sprawozdawca Małgorzata Fita, podobne stanowisko NSA zajął już w sprawach protokołów zdawczo-odbiorczych.

Wyrok jest prawomocny.

sygnatura akt: I FSK 2239/15

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA