fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Comiesięczne składanie JPK_VAT a rozliczenia kwartalne

123RF
Konieczność przesyłania JPK_VAT przez mikroprzedsiębiorców będzie się dla nich wiązać albo ze zwiększeniem ilości pracy, albo z ponoszeniem opłat związanych z przeniesieniem rozliczeń do wyspecjalizowanych firm księgowych.

Od dłuższego czasu publikowane są na łamach Rzeczypospolitej artykuły dotyczące wprowadzenia od początku przyszłego roku podatkowego obowiązku przekazywania przez najmniejsze podmioty gospodarcze plików JPK_VAT do administracji skarbowej. We wszystkich tych artykułach podkreśla się, że będzie to obowiązek comiesięczny. Tymczasem wśród mikroprzedsiębiorców istnieje bardzo liczna grupa korzystająca z możliwości kwartalnych rozliczeń VAT i metody kasowej. Przekazywanie plików JPK ma zastąpić składanie deklaracji VAT-7.

Czy należy zatem rozumieć, że „z automatu" zostanie zlikwidowane kwartalne rozliczenie VAT i deklaracje VAT-7K? Jak sprawa wprowadzenia obowiązku przesyłania JPK_VAT wpłynie na rozliczenia tego podatku metodą kasową? Dotychczasowa struktura JPK_VAT nie uwzględnia weryfikacji takiej opcji (możliwe jest to jedynie poprzez analizę kompletu danych JPK, a nie tylko JPK_VAT). – pyta czytelnik.

Kwartalnych rozliczeń VAT będą mogli dokonywać od 2017 roku tylko mali podatnicy VAT. Małym podatnikiem VAT jest ten podatnik, którego przychód ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczył w poprzednim roku kwoty 1 200 000 euro przeliczonej na złote według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu.

Ministerstwo Finansów, wprowadzając comiesięczny obowiązek przekazywania plików JPK_VAT, było świadome istnienia deklaracji kwartalnych. Dlatego w ślad za wprowadzeniem obowiązku przesyłania JPK_VAT dokonało także zmian regulacji umożliwiających prowadzenie rozliczeń podatkowych w okresach kwartalnych. Zmiana ta nie objęła co do zasady małych podatników, jeżeli wartość ich sprzedaży nie przekroczyła kwot wskazanych w ustawie.

Biorąc pod uwagę comiesięczny obowiązek składania plików JPK_VAT, likwidacja deklaracji VAT będzie skutkowała dla małych i mikroprzedsiębiorców koniecznością prowadzenia rozliczeń podatkowych w okresach miesięcznych. Co prawda struktura pliku JPK_VAT pozwala na raportowanie za inne okresy niż okres miesięczny – pola DataOd i DataDo można uzupełnić np. wartościami 2018-01-01 oraz 2018-03-31 – jednak trudno przypuszczać, aby MF zdecydowało się na zmianę w tym zakresie. Co więcej, ostatnie informacje przekazywane przez MF wskazują na chęć otrzymywania plików JPK_VAT codziennie.

Jak wskazuje MF, zniesie obowiązku składania deklaracji VAT może zostać wprowadzone najwcześniej od 2019 roku, tym samym w przyszłym roku mikroprzedsiębiorcy będą zobligowani do comiesięcznego przedkładania JPK_VAT oraz kwartalnego składania deklaracji VAT.

Nowy obowiązek dla mikroprzedsiębiorców nie powinien wpłynąć na rozliczenia podatników, którzy rozliczają VAT metodą kasową. Wybór tej metody uzależnia co do zasady moment powstania obowiązku podatkowego od otrzymania zapłaty, a tym samym jest to moment, w którym dana transakcja powinna zostać ujęta w deklaracji VAT, a tym samym również w JPK_VAT. Podatnicy mogą zatem stosować tę metodę tak jak dotychczas. Problem może pojawić się natomiast przy uzgodnieniu wartości z trzech plików JPK_VAT z deklaracją kwartalną. Należy pamiętać, że wykonanie korekty transakcji powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w korekcie JPK_VAT. Tym samym, aby mieć pewność, że wartości będą tożsame (pomijając zaokrąglenia), należy składać na bieżąco korekty JPK_VAT.

Wprowadzenie obowiązku comiesięcznego przekazywania ksiąg podatkowych przez mikroprzedsiębiorców, wbrew zapewnieniom MF, będzie skutkowało koniecznością ponoszenia przez najmniejszych podatników dodatkowych nakładów czasowych oraz finansowych. Przygotowanie JPK_VAT przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą będzie się bowiem wiązało z koniecznością dostosowania ewidencji do wymogów programu MF, a tym samym dodatkowego zaangażowania czasowego. Można oczywiście przenieść obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych do biura księgowego, co jednak wiąże się to z dodatkowymi kosztami.

—Robert Łuszczyna, menedżer w Crido Taxand

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA