fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Najem: faktury trzeba wystawiać do końca umowy najmu

123RF
Właściciel lokalu musi wystawiać faktury do końca umowy najmu, chociaż klient już się wyprowadził.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wydał wyrok ważny dla wszystkich firm, które zarabiają na wynajmie. Wynika z niego, że wyprowadzka najemcy nie zwalnia właściciela nieruchomości z obowiązków wobec urzędu skarbowego.

Spór ze skarbówką zaczął się od wniosku o interpretację, z którym wystąpił właściciel galerii handlowej (spółka z o.o.). Zawarł on umowę najmu na pięć lat. Ale najemca wypowiedział ją już po trzech. Opuścił lokal, odesłał klucze i przestał płacić czynsz. Właściciel nie pogodził się z tym i wystąpił do sądu. Twierdzi, że wypowiedzenie odbyło się bez zachowania jakiegokolwiek warunku przewidzianego w umowie. Domaga się czynszu i innych wynikających z niej należności.

We wniosku o interpretację zapytał skarbówkę, czy powinien wystawiać faktury do końca okresu, na jaki została zawarta umowa, mimo że usługa najmu nie jest już faktycznie świadczona. Uważa, że nie, ponieważ faktury nie dokumentowałyby w takiej sytuacji żadnego zdarzenia gospodarczego.

Fiskus miał jednak inne zdanie. Katowicka izba skarbowa stwierdziła, że skoro właściciel galerii uznał wypowiedzenie umowy za bezskuteczne i nie rozwiązał jej, to nadal świadczy usługę na rzecz najemcy. Mimo że najemca z niej nie korzysta. Zwolnienie lokalu nie oznacza, że umowę skutecznie zakończono. A to, że właściciel nie otrzymuje czynszu, nie przesądza, że nie ma świadczenia usługi.

Za takim stanowiskiem, zdaniem fiskusa, przemawia to, że spółka sama twierdzi, iż wypowiedzenie umowy było pozbawione jakichkolwiek podstaw faktycznych i prawnych.

Reasumując, właściciel lokalu jest zobowiązany do wystawiania faktur za poszczególne okresy rozliczeniowe aż do końca okresu obowiązywania umowy.

Spółka złożyła skargę do sądu. Argumentowała, że zgodnie z ustawą o VAT faktury dokumentują dokonane czynności, a w tej sytuacji te czynności nie są wykonywane.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie stanął po stronie fiskusa. Jego zdaniem z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że umowa najmu nadal trwa. Wobec tego spółka jest zobowiązana do wystawiania faktur aż do końca okresu jej obowiązywania.

Fakt, że najemca nie konsumuje usługi w postaci najmu, nie ma większego znaczenia. Lokal jest bowiem pozostawiony do jego dyspozycji i nie doszło do skutecznego rozwiązania stosunku najmu przez jego wypowiedzenie. Tak więc spółka, zgodnie z art. 106a i 106b ust. 1 ustawy o VAT, musi nadal wystawiać faktury.

Sygnatura akt: I SA/Rz 792/15

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA