fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zbycie wierzytelności po skorzystaniu z ulgi na złe długi w VAT - wyrok NSA

Adobe Stock
Art. 89a ust. 4 ustawy o VAT należy rozumieć w ten sposób, że – mając na uwadze zasady proporcjonalności i neutralności VAT – w przypadku, gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty w formie tzw. ulgi za złe długi, należność została zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel obowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym należność została zbyta. Powinno się to odbyć z uwzględnieniem proporcji, w jakiej otrzymana z tytułu sprzedaży kwota ma się do kwoty dokonanej korekty.

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku I FSK 45/17 z 26 lutego 2019 r.

Spółka, zarejestrowana jako podatnik VAT czynny (dalej: spółka), wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie rozliczenia VAT od wierzytelności, w stosunku do której wierzyciel skorzystał uprzednio z tzw. ulgi na złe długi, a która następnie została zbyta na rzecz podmiotu trzeciego za cenę niższą od jej wartości nominalnej brutto. Spółka powzięła wątpliwość, czy w związku z dokonaniem odpłatnej cesji wierzytelności powinna wykazać w rozliczeniu za okres, w którym miała miejsce cesja, podatek w kwocie kalkulowanej w oparciu o wartość wynagrodzenia z tytułu cesji, czy też kwotę podatku kalkulowaną na podstawie wartości nominalnej scedowanej wierzytelności.

W wydanej interpretacji indywidualnej minister finansów wyjaśnił, że umowa sprzedaży wierzytelności stanowi źródło odrębnego (nowego) stosunku zobowiązaniowego. Dotychczasowy wierzyciel o...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA