fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

NSA o kryteriach przy częściowym rozliczeniu VAT przez gminy od wydatków mieszanych

123RF
Gmina może ustalić proporcję odliczenia VAT przy tzw. wydatkach mieszanych według innych metod niż z rozporządzenia, ale musi wykazać, że wymaga tego specyfika danej działalności.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną gminy, która do częściowego rozliczenia VAT od wydatków mieszanych chciała wykorzystać kryterium powierzchniowe.

W sprawie chodziło o rozpoczętą w 2015 r. inwestycję termomodernizacji budynków komunalnych. We wniosku o interpretacje gmina tłumaczyła, że nie ma obiektywnej możliwości przyporządkowania wydatków inwestycyjnych do poszczególnych rodzajów działalności wykonywanej w budynku. Dlatego poprosiła o potwierdzenie prawa do częściowego odliczenia VAT związanego z nabyciem towarów i usług na potrzeby termomodernizacji na podstawie wybranego kryterium. Sama uważała zaś, że powinno zostać ustalone na podstawie współczynnika powierzchniowego. Sposób wyliczenia proporcji określony w specjalnym rozporządzeniu ministra finansów z 17 grudnia 2015 r. nie odzwierciedla bowiem wydatków przypadających odpowiednio na działalność opodatkowaną oraz niepodatkowaną. Uważała, że bardziej precyzyjnym sposobem będzie ten określony w art. 86 ust. 2c pkt 4 ustawy o VAT, czyli średnioroczna powierzchnia wykorzystywana do działalności gospodarczej w ogólnej średniorocznej powierzchni wykorzystywanej do działalności gospodarczej i poza nią.

Fiskus nie potwierdził tego stanowiska. Uznał, że proponowany sposób ustalenia proporcji na podstawie średniorocznej powierzchni nie może być uznany za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez gminę działalności i dokonywanych nabyć. Może prowadzić do nieadekwatnego i niezgodnego z rzeczywistością odliczenia. Zdaniem fiskusa w sprawie właściwa będzie metoda z § 3 ust. 2 rozporządzenia.

Samorządowcy zaskarżyli interpretację, ale przegrali. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdził, że co do zasady podatnik może ustalić proporcję, przyjmując metodę wskazaną w ustawie bądź wybraną indywidualnie jako najbardziej odpowiadającą specyfice wykonywanej działalności. Jego zdaniem w odniesieniu do samorządów ustawodawca od niej jednak odstąpił i uznał za najbardziej odpowiadającą ich specyfice metodę wskazaną w rozporządzeniu.

NSA też nie przyznał racji gminie, ale w jednym nie zgodził się z sądem pierwszej instancji. Jego zdaniem nie można zgodzić się z tezą, że w samorządach wyliczenie spornej proporcji może opierać się tylko na metodach z rozporządzenia.

Niemniej, jak tłumaczył sędzia NSA Arkadiusz Cudak, gmina, która chce skorzystać z innej metody, musi jasno i wyraźnie wskazać, że najbardziej odpowiada specyfice działalności. W spornym przypadku, chcąc zastosować kryterium powierzchniowe, wskazała jedynie, że będzie ono najbardziej adekwatne. Tymczasem nie wyjaśniła, dlaczego kryteria z rozporządzenia są mniej adekwatne, w konsekwencji nie wykazała, że są podstawy do odstąpienia od metod z rozporządzenia. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura: akt: I FSK 1214/17

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA