VAT

Stawki VAT: fiskus nie dostanie wyższego podatku od producenta bram

AdobeStock
Sprzedaż bramy garażowej z montażem zarówno do nowych, jak i starych budynków mieszkalnych, objętych społecznym programem mieszkaniowym, podlega 8-proc. stawce VAT.

Firma sprzedaje klientom m.in. bramy garażowe. Planuje rozszerzyć działalność o świadczone na rzecz klientów usługi polegające na montażu u nich sprzedawanych przez siebie bram garażowych. W przypadku nowych budynków będą to prace związane z wykończeniem garaży znajdujących się w bryle budynków mieszkalnych, w zakresie zamontowania bram garażowych. W przypadku starych budynków będą to prace remontowe, polegające na usunięciu starej bramy, dopasowaniu otworu do nowej oraz montażu tej nowej bramy. Wartość świadczonej usługi będzie obejmowała m.in. koszt nabycia i transportu bramy garażowej z miejsca sprzedaży do miejsca montażu u klienta.

Podatniczka zapytała czy usługi w zakresie wykończenia albo remontu, polegające na dostosowaniu garażu do nowej bramy, lub na jej montażu w istniejącym, znajdującym się w bryle budynku mieszkalnego objętego społecznym programem mieszkaniowym, będą podlegały 8-proc. stawce VAT.

Fiskus odpowiedział, że świadczenie spółki polegające na montażu bramy garażowej u klienta – w przypadku, gdy wlicza też koszty zakupu bramy i jej dostarczenia – stanowi odpłatne świadczenie usługi. Ale jeśli chodzi o stawkę, to jego zdaniem opisane czynności, stanowiące usługi budowlano – montażowe, polegające na montażu bramy garażowej w budynkach mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym, które nie są wykonywane w ramach budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy, nie korzystają z preferencyjnej stawki. Stwierdził, że do usług świadczonych przez spółkę ma zastosowanie stawka podstawowa VAT w wysokości 23 proc.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżoną interpretację w części do tyczącej stawki.

Zauważył, że jeśli obiekt budowlany był wyposażony w bramy garażowe, to ich wymiana z zastosowaniem innych wyrobów, niż użyte pierwotnie, będzie wypełniać znamiona remontu. Jeśli nie, to ich instalacja będzie modernizacją budynku poprzez jego unowocześnienie i dostosowanie do współczesnych standardów budownictwa, a także poprzez zwiększenie bezpieczeństwa i zabezpieczenie przed włamaniem. Jeśli chodzi o nowe budynki, to w ocenie WSA montaż bram odbywa się w ramach prac związanych z wykończeniem nowych garaży. A to mieści się w zakresie prac budowlanych wykończeniowych, umożliwiających właściwe, zgodne z projektem budowlanym funkcjonowanie budynku. WSA uznał, że spółka do wykonywania usługi w obu przypadkach może stosować obniżoną stawkę 8 proc.

Ostatecznie stanowisko korzystne dla spółki potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny. Zauważył, że niewątpliwie sporne usługi dotyczą obiektów budowlanych zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Ratio legis stosowania stawki obniżonej do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części, zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, jest zmniejszenie kosztów (obciążeń) związanych z tymi czynnościami wykonywanymi właśnie w takich obiektach. NSA nie miał wątpliwości, że spółka w obu przypadkach miała prawo do zastosowania preferencyjnej stawki VAT.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 sierpnia 2017 r. (I FSK 2305/15).

Komentarz eksperta

Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy, partner w kancelarii KNDP Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy

Nadal nie kończą się spory w zakresie stawek podatku dla budownictwa mieszkaniowego, mimo licznych orzeczeń sądów dotyczących okien czy szaf wnękowych. Organy wciąż mają problemy z interpretowaniem zakresu stosowania stawki obniżonej, tj. wszelkie wątpliwości rozstrzygają na korzyść stawki 23 proc. W komentowanej sprawie były to bramy garażowe, które są oczywiście jednym z elementów budynku, tak samo jak okna. Budynek bez zamkniętego garażu byłby raczej wiatą (budowlą) niż budynkiem. Rozważania organu odnośnie do tego, czy brama garażowa w nowym budynku jest jego modernizacją, czy nie, budzi wątpliwości. To po prostu element budowy budynku, bo brama jest niezbędna do jej zakończenia. Podobnie rozważania, czy wymiana samej bramy jest remontem, wydają się nietrafione. Żądanie wykonywania remontu jako usługi wymagającej łączenia wielu czynności i mającej charakter kompleksowy, dotyczący całego budynku, są oderwane od rzeczywistości. Remont nie zawsze musi być tzw. generalnym remontem. Może dotyczyć poszczególnych części budynku, a nawet obejmować drobne naprawy (np. malowanie kawałka ściany). W kontekście art. 41 ust. 12 ustawy o VAT wydaje się, że organy zbyt dużą wagę przykładają do pojęć budowy, remontu, modernizacji, przebudowy, itp. W sprawach podatkowych nie ma chyba sensu zastanawiać się, czy jak ściana była biała, to jej pomalowanie na biało jest remontem, ale już pomalowanie na zielono to modernizacja lub przebudowa. Nie o to tu chodzi. Liczba sporów dotyczących tych zagadnień wskazuje na konieczność zmiany sposobu określania przesłanek stosowania stawek obniżonych, co zapowiada resort finansów. Na szczęście sądy administracyjne nie wykluczają możliwości remontowania mieszkań i domów jako sumy wykonywania kolejno drobnych prac, mających na celu remont całości lub części budynku zaliczonego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, czyli w sposób, w jaki robi to większość z nas. To, że nie stać kogoś na kompleksowy remont nie oznacza, że musi płacić wyższy VAT. ?

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL