fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Usługi likwidacji szkód podlegają zwolnieniu z VAT - wyrok NSA

www.sxc.hu
Na razie usługi likwidacji szkód podlegają w Polsce zwolnieniu z VAT.

Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał swoje korzystne dla podatników stanowisko w sprawie VAT na usługi likwidacji szkód.

Spór w dwóch sprawach, którymi zajmował się NSA, sprowadzał się do tego, czy czynności polegające na obsłudze procesu likwidacji szkód korzystają ze zwolnienia z art. 43 ust. 13 ustawy o VAT. Zgodnie z nim zwolnienie z VAT stosuje się również do świadczenia usługi stanowiącej element wymienionych w tym przepisie usług m.in. ubezpieczeniowych, który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do jej świadczenia.

Dotychczasowe orzecznictwo było korzystne dla firm. Sądy administracyjne, tak jak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekający w sporze, wskazywały, że polski ustawodawca rozszerzył w art. 43 ust. 13 ustawy o VAT zwolnienie z art. 135 ust. 1 lit. a) dyrektywy 112. A skoro dla podatnika normy prawa krajowego są korzystniejsze to ma prawo je stosować. Rozstrzygnięcia NSA w omawianych sprawach potwierdzają, że ta sytuacja nie zmieniła się mimo wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 17 marca 2016 r. w sprawie Aspiro (C-40/15). Trybunał uznał w nim, że usługi likwidacji szkód, świadczone przez podmiot trzeci w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń, nie wchodzą w obszar zwolnienia z dyrektywy.

Jak tłumaczył sędzia NSA Roman Wiatrowski, polski ustawodawca rozszerzył stosowanie spornego zwolnienia, choć nie jest to do końca jego wina. Niemniej w takiej sytuacji w świetle prawa krajowego usługi likwidacji szkód mają charakter usług ubezpieczeniowych i w konsekwencji podlegają zwolnieniu z VAT. Sytuacja ta zmieni się dopiero w wyniku interwencji ustawodawcy i zmian w VAT.

Wyroki są prawomocne.

Sygnatura akt: I FSK 878/16 I FSK 797/16

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA