VAT

Dzięki JPK fiskus szybciej wykryje firmy zaniżające podatek

123RF
Od momentu wprowadzania obowiązku przesyłania JPK_VAT minął już ponad rok. Tym samym większość wykorzystywanych przez firmy programów finansowo-księgowych jest dostosowaych do wymogu generowania pliku JPK_VAT, jak również pozostałych struktur JPK.

Rz: Od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy będą musieli wdrożyć JPK. Kogo będzie dotyczył nowy obowiązek?

Robert Łuszczyna: Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, do mikroprzedsiębiorstw zalicza się firmy, których średnioroczne zatrudnienie jest mniejsze niż 10 osób, a roczny obrót netto lub suma aktywów bilansu nie przekracza 2 mln euro w ciągu dwóch ostatnich lat obrotowych.

Czy obejmie to także samozatrudnionych?

Tak. Przepisy nie przewidują żadnych wyłączeń ani ze względu na rozmiar prowadzonej działalności gospodarczej, ani jej charakter. W praktyce oznacza to, że od początku 2018 r. wszyscy będą mieli obowiązek przesyłania co miesiąc w formie JPK ewidencji zakupu i sprzedaży VAT. Tym samym, obowiązek ten obejmie także prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą np. hydraulików czy fryzjerów. Firmy wystawiające paragony na rzecz osób fizycznych będą raportować raz w miesiącu zbiorczy paragon. Mówiąc o mikroprzedsiębiorcach należy pamiętać o tym, że znaczna część ich kontrahentów to osoby fizyczne, a tym samym raportowana przez nich sprzedaż może stanowić jeden rekord, tj. miesięczny raport zbiorczy z kas fiskalnych.

Warto przypomnieć, że mikroprzedsiębiorcy to ostatnia grupa przedsiębiorców, którzy będą musieli raportować dane w formacie JPK. Taki wymóg został wprowadzony już wcześniej dla dużych (od 1 lipca 2016 r.) oraz małych i średnich podmiotów (od 1 stycznia 2017 r.).

Do 1 stycznia nie pozostało zbyt wiele czasu. Jak mikrofirmy powinny się przygotować do nowego obowiązku?

Od momentu wprowadzania obowiązku przesyłania JPK_VAT minął już ponad rok. Tym samym większość wykorzystywanych przez firmy programów finansowo-księgowych jest dostosowaych do wymogu generowania pliku JPK_VAT, jak również pozostałych struktur JPK. Zasadnicza większość z tych systemów pozwala na przesyłanie ewidencji podatkowej w formacie XML na bramkę Ministerstwa Finansów. Z tych samych programów korzystają również biura rachunkowe i księgowe, którym przedsiębiorcy zlecają swoje rozliczenia. Zdarzają się jednak przedsiębiorcy, którzy swoje rozliczenia prowadzą w arkuszu kalkulacyjnym. Dla nich wprowadzenie JPK będzie stanowiło największe wyzwanie. Dla części z mikroprzedsiębiorców będzie się to wiązać z koniecznością przeniesienia swoich rozliczeń do biur księgowych. Pozostała część, która zdecyduje się kontynuować samodzielne prowadzenie ewidencji, będzie zmuszona do zakupu nowego oprogramowania bądź dostosowania swoich arkuszy do generatora JPK udostępnionego przez MF, który pozwala zarówno na konwersję arkusza kalkulacyjnego na XML, jak również jego wysyłkę na bramkę MF.

Poza tym mikroprzedsiębiorcy powinni zweryfikować prowadzone przez siebie ewidencje VAT pod kątem kompletności zawartych w nich informacji oraz na bieżąco śledzić prace MF nad aktualizacją struktury JPK_VAT. Może się bowiem okazać, że za okresy od stycznia konieczne będzie raportowanie dodatkowych informacji w JPK np. daty płatności.

—rozm. Monika Pogroszewska

Robert Łuszczyna, doradca podatkowy, menedżer w Crido Taxand

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL