fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Faktura bez NIP nabywcy też jest ważna

Fotorzepa, Dominik Pisarek
Braki formalne otrzymanego od sprzedawcy dokumentu nie pozbawiają prawa do odliczenia VAT od zakupów.

Aby odliczyć podatek naliczony, zakupy muszą być związane z opodatkowaną działalnością. A faktura powinna odzwierciedlać rzeczywiste zdarzenia gospodarcze. Braki formalne nie wykluczają odliczenia. Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

Chodziło w niej o rozliczenie wydatków na zużytą na potrzeby działalności rolniczej energię elektryczną. Przedsiębiorca kupuje ją od zakładu energetycznego. Dostawca wystawia faktury, na których nie podaje NIP rolnika. Pozostałe dane są prawidłowe i pozwalają na określenie, kto jest nabywcą.

Czy taka faktura daje prawo do odliczenia wykazanego w niej VAT? Rolnik twierdzi, że tak. Najważniejsze jest bowiem to, że zakup energii jest związany z opodatkowaną działalnością (produkcja roślinna i zwierzęca). Faktura bez NIP, jeżeli odzwierciedla faktyczne zdarzenia gospodarcze, nie pozbawia natomiast prawa do odliczenia VAT.

Fiskus zgodził się z tym stanowiskiem. Przypomniał, że o tym, co powinna zawierać faktura, mówi art. 106e ust. 1 ustawy o VAT. Wymienia między innymi dane dotyczące stron transakcji. Są to imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy, a także numery identyfikacji podatkowej.

Skarbówka podkreśliła, że faktura jest dokumentem sformalizowanym i musi być wystawiona zgodnie z przepisami. Przede wszystkim powinna odzwierciedlać prawdziwe zdarzenie gospodarcze. Nieprawidłowy przykładowo jest dokument wykazujący zdarzenie, które w ogóle nie zaistniało bądź miało inne rozmiary.

Natomiast elementy formalne wymagane przez art. 106e ust. 1 ustawy mają wyłącznie znaczenie dowodowe. Jedynie braki merytoryczne faktury mogą wywołać skutek materialny w postaci zmian w przedmiocie lub podstawie opodatkowania, a także doprowadzić do niewłaściwego określenia wysokości zobowiązania.

Zdaniem fiskusa brak NIP przy jednoczesnym prawidłowym zachowaniu danych osobowych i prawidłowym adresie jest jedynie wadą techniczną. Nie wyłącza możliwości prawidłowego określenia nabywcy towaru i nie ma znaczenia dla wysokości zobowiązania podatkowego.

W interpretacji przypomniano też, że art. 88 ust. 3a ustawy określa, kiedy faktury nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego. Nie ma tam jednak nic o fakturach, które nie zawierają NIP nabywcy.

Reasumując, o prawidłowości faktur decyduje przede wszystkim to, czy potwierdzają rzeczywiste transakcje gospodarcze. A także, czy zakupy zostały wykorzystane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ze stanu faktycznego wynika, że oba te warunki są spełnione – faktury otrzymane od dostawcy energii potwierdzają faktycznie dokonane czynności oraz energia jest zużywana do opodatkowanej VAT działalności.

Jeśli więc na podstawie informacji zawartych w fakturze (adres oraz dane osobowe) jest możliwa identyfikacja nabywcy, ma on prawo do odliczenia podatku naliczonego. Nawet gdy w dokumencie brakuje jego NIP.

Numer interpretacji: ITPP1/4512-495/16/BK

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA