fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak wypełniać nowy JPK_VAT

Adobe Stock
W obowiązującej od 1 października strukturze JPK numery dowodów sprzedaży i zakupu trzeba będzie ujmować w części ewidencyjnej w całości, zgodnie z ich oryginalną pisownią. Nie będzie można pomijać fragmentów oznaczeń takich dokumentów.

- Jaki jest format pliku nowego JPK_VAT?

Formatem pliku jest XML.

- Jaki charakter mają pola w nowym JPK_VAT? Które trzeba wypełnić, a które są nieobowiązkowe?

Pola w nowym JPK_VAT (pliku XML) przyjmują następujący charakter:

– obowiązkowe – zapisów dokonuje się każdorazowo, a gdy nie jest możliwe ustalenie wymaganych danych (np. Nr Kontrahenta, Nazwa Kontrahenta), należy wpisać „BRAK",

– opcjonalne – zapisów dokonuje się wyłącznie w przypadku wystąpienia wymaganych danych, a w pozostałych przypadkach pole pozostaje puste (np. pola dotyczące podstawy opodatkowania, podatku należnego),

– fakultatywne – zapisów dokonuje się dobrowolnie, a w przypadku braku zapisu (np. numer telefonu kontaktowego, nazwa systemu księgowego) pole pozostaje niewypełnione.

Czytaj także:

Nowy JPK_VAT w pytaniach i odpowiedziach

- Jak wykazujemy wielkości ujemne w nowym JPK_VAT?

Wszystkie wielkości ujemne poprzedza się znakiem minus („–").

- Czy wielkość liter w częś...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA