fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Myjnia ręczna z kasą rejestrującą

Adobe Stock
Jeżeli obrót na rzecz osób niebędących przedsiębiorcami i rolników ryczałtowych przekroczy 20 tys. zł, to podatnik świadczący usługi ręcznych myjni samochodowych traci prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie.

- Mam pytanie dotyczące kasy fiskalnej na ręcznej myjni samochodowej. Byłam ostatnio w urzędzie skarbowym i pani w okienku powiedziała mi, że przepisy się zmieniły i jeśli przekroczę kwotę 20 tys. dochodów rocznie, to będę musiała taką kasę posiadać. Poprzednicy prowadzący myjnię wystawiali odręczne paragony i faktury i prowadzili księgę przychodów i rozchodów. Ja poszłam ich śladem. Pani z urzędu kazała mi pilnować dochodów i po przekroczeniu ww. kwoty stosować kasę fiskalną. Czy faktycznie muszę ją mieć? – pyta czytelniczka.

Sprzedaż (dostawy towarów oraz świadczenie usług) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych podlega, co do zasady, ewidencjonowaniu za pomocą kas rejestrujących (zob. art. 111 ust. 1 ustawy o VAT). Istnieją jednak zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, które określa rozporządzenie wykonawcze do tej ustawy.

Nie ma przepisów szczególnych

Rozporządzenie to nie przewiduje zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obejmującego świadczenie usług ręcznych myjni samochodowych. Z drugiej jednak strony, świadczenie takich usług nie należy do usług wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia jako podlegające bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania.

Powoduje to, że podatnicy świadczący usługi ręcznych myjni samochodowych mogą korzystać z ogólnych zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, w tym ze zwolnień z obowiązku ewidencjonowania obejmujących podatników ze względu na kwotę obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Ze zwolnień tych, co do zasady, korzystać mogą:

1) podatnicy, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł (zob. § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia),

2) podatnicy rozpoczynający po 31 grudnia 2018 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł (zob. § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia).

Obrót, a nie dochód

Wskazane przepisy nie mówią o dochodzie (czyli nadwyżce przychodów nad kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustaw o podatku dochodowym), lecz o obrocie. Przez obrót rozumie się zaś podstawę opodatkowania VAT.

O istnieniu u Pani obowiązku zainstalowania kasy rejestrującej decyduje zatem nie wysokość uzyskiwanych dochodów, lecz suma kwot podstawy opodatkowania (w uproszczeniu – suma cen netto) z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Jeżeli suma ta przekroczyła w którymkolwiek z ostatnich lat (należy bowiem zauważyć, że chociaż aktualne rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania obowiązuje od 1 stycznia 2019 r., to jednak począwszy od 1 stycznia 2013 r. poprzednie rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania określały analogiczne limity omawianych zwolnień) któryś ze wskazanych limitów, to utraciła Pani prawo do korzystania ze wskazanych zwolnień z obowiązku ewidencjonowania. Ze wskazanych zwolnień z obowiązku ewidencjonowania nie mogą bowiem korzystać podatnicy, którzy kiedykolwiek utracili prawo do korzystania z tych zwolnień.

Trzeba kupić i stosować

Tym samym ma Pani obowiązek posiadania kasy i ewidencjonowania za jej pomocą sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Obowiązek ewidencjonowania nie dotyczy jednak sprzedaży zwolnionej przedmiotowo z obowiązku ewidencjonowania. W Pani przypadku może to być świadczenie usług, za które zapłatę otrzymuje Pani w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (zob. § 2 ust. 1 w zw. z poz. 37 załącznika do rozporządzenia). Tylko jeżeli w żadnym z ostatnich lat nie przekroczyła Pani żadnego ze wskazanych limitów, to jest Pani podmiotowo zwolniona z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, a w konsekwencji nie musi Pani posiadać takiej kasy.

Autor jest doradcą podatkowym

podstawa prawna: rozporządzenie ministra finansów z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (DzU z 2018 r. poz. 2519)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA