fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Inwestycja w tramwaj metropolitalny a prawo gminy do odliczenia VAT - wyrok NSA

Rozwój sieci tramwajowej ma być szansą na odciążenie zakorkowanej konurbacji śląskiej.
materiały prasowe
Miasto, które zainwestowało w tramwaj metropolitalny, ma prawo częściowo odliczyć VAT.

W dobie globalnego ocieplenia nie powinno dziwić, że samorządy angażują spore środki w nowoczesny transport publiczny. W ten sposób chcą zachęcać mieszkańców do przesiadania się z aut do komunikacji miejskiej. Może już za to dziwić upór fiskusa w pozbawianiu ich prawa do choćby częściowego odliczania VAT od tego rodzaju inwestycji. Dobra wiadomość jest taka, że tak restrykcyjnej wykładni nie potwierdził ostatnio Naczelny Sąd Administracyjny.

Inteligentny transport

W sprawie chodziło o tramwaj metropolitalny. We wniosku o interpretację jedno z miast zapytało o częściowe prawo do odliczenia VAT związanego z tą inwestycją. Konkretnie chodziło o przebudowę układu drogowego, wydzielenie dróg rowerowych, stworzenie parkingów i stojaków rowerowych oraz ewentualne przesunięcie chodników. Miasto uważało, że będzie mu przysługiwać prawo do odliczenia części podatku naliczonego (przy zastosowaniu proporcji), wynikającego z faktur dokumentujących opisane wydatki.

Przeciwnego zdania był jednak fiskus. Po analizie przepisów i opisanych wydatków doszedł do przekonania, że po ich dokonaniu miasto nie będzie powstałego majątku wykorzystywać do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT i tym samym nie będzie działać jako podatnik. Fiskus przypomniał, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT oraz w § 3 ust. 2 rozporządzenia z 17 grudnia 2015 r. uwarunkowane jest wykorzystaniem nabywanych towarów i usług zarówno do celów działalności gospodarczej, jak i do innych. W spornym przypadku warunek do odliczenia, zgodnie ze sposobem określenia proporcji, nie będzie zaś spełniony.

Samorządowcy zaskarżyli interpretację, ale prawa do odliczenia nawet części VAT nie dopatrzył się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

Na sprawę inaczej spojrzał dopiero NSA. W jego ocenie wadliwa jest teza, że skoro miasto realizuje jakąś inwestycję w ramach zadań własnych to wyklucza, że może to czynić jako podatnik VAT. Jak tłumaczył sędzia NSA Janusz Zubrzycki, choć sporna inwestycja ma charakter zadania własnego, dla celów VAT istotne jest, w jakim charakterze miasto ją realizuje i w jakim zakresie łączy się ze sprzedażą opodatkowaną.

Jest pośredni związek

NSA odwołał się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-140/17 gmina Ryjewo. W jego świetle, jeśli w ramach inwestycji, która będzie oddana w dzierżawę, generując podatek należny, są realizowane prace tworzące infrastrukturę towarzyszącą tej oddanej w dzierżawę, które są niezbędne do jej powstania i komplementarne, nie ma podstawy, by miasto zostało całkowicie pozbawione prawa do odliczenia z tytułu realizacji infrastruktury towarzyszącej.

W ocenie NSA w sprawie wadliwie podważono prawo do częściowego odliczenia podatku od tych elementów realizowanej inwestycji jak zakup słupów trakcyjnych, przebudowa układu drogowego itd. W tym zakresie inwestycja służy bezpośrednio do czynności opodatkowanych, jest stworzona przez podatnika VAT, a także przyczyni się do realizacji czynności opodatkowanych. Nie ma wątpliwości, że sporna infrastruktura, choć ma służyć mieszkańcom, ma pośredni wpływ na działalność opodatkowaną miasta uznał sąd. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: I FSK 592/19

Krzysztof J. Musiał, doradca podatkowy, partner w kancelarii Musiał i Partnerzy

Naczelny Sąd Administracyjny w swoim orzeczeniu odszedł od bardzo popularnego wiązania prawa do odliczenia VAT z samą czynnością opodatkowania. Odwołał się zaś do koncepcji prezentowanej przez Trybunał Sprawiedliwości UE, że prawo do odliczenia związane jest z działaniem podatnika w takim charakterze i ogranicza je zakres związany ze sprzedażą opodatkowaną. Ten nurt orzeczniczy należy tylko docenić i kontynuować. Stanowisko fiskusa może jedynie dziwić, i to nie tylko przez brak wsparcia dla społecznie pożytecznej inwestycji. Budzi zdumienie także na gruncie podatkowym, bo prowadzi do wniosku, że urzędnicy nie widzą różnicy między rodzajami transportu publicznego, czyli w potrzebnej do uzyskiwania obrotu opodatkowanego infrastrukturze. Co do zasady infrastruktura tramwajowa nie może służyć niczemu innemu jak transportowi, który podlega opodatkowaniu VAT.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA