fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Zwolnienie z VAT: polska ustawa zawęża preferencję - wyrok WSA

AdobeStock
Dyrektywa unijna nie zawiera regulacji, które pozwalają na wyłączenie ze zwolnienia z VAT usług doradztwa, w zakresie, w jakim związane są z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie rozstrzygnął spór o zwolnienie z VAT dla usługi zarządzania funduszami. Uznał, że w tym zakresie polski ustawodawca wykroczył poza zakres dyrektywy, w związku z tym krajowa regulacja jest niezgodna z prawem unijnym.

Sprawa dotyczyła interpretacji. Z wnioskiem o jej wydanie wystąpiła polska spółka zajmująca się wysoko wyspecjalizowanymi usługami dla funduszy inwestycyjnych, w tym alternatywnych funduszy oraz podmiotów nimi zarządzających. Wątpliwości dotyczyły zakresu zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a ustawy o VAT. Zgodnie z nim preferencji podlegają usługi zarządzania funduszami inwestycyjnymi, alternatywnymi funduszami i zbiorczymi portfelami papierów wartościowych – w rozumieniu przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Fiskus nie potwierdził prawa do zwolnienia. Po analizie wniosku i przepisów doszedł do przekonania, że czynności wykonywane przez spółkę nie będą zawierały elementu zarządzania portfelami inwestycyjnymi oraz ryzykiem. Usługi będą miały charakter jedynie administracyjny, doradczy, konsultacyjny. W konsekwencji odmówili zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a ustawy o VAT.

Spółka zaskarżyła interpretację. Jednym z zarzutów była nieprawidłowa implementacja dyrektywy VAT. I WSA przyznał jej rację. W uzasadnieniu wyroku sąd stwierdził m.in., że dyrektywa VAT nie zawiera regulacji, zgodnie z którymi usługi doradztwa, w zakresie, w jakim związane są z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi, powinny być wyłączone ze zwolnienia od VAT. A skoro tak, to polski ustawodawca, wprowadzając art. 43 ust. 15 pkt 2 ustawy o VAT (czyli wyłączenie ze zwolnienia dla usług doradczych), wykroczył poza dyrektywę VAT. W konsekwencji wprowadził do polskiego porządku prawnego przepis, który jest niezgodny z prawem unijnym.

Jak przypomniał sąd, jeśli doszło do niewłaściwej implementacji prawa unijnego poprzez wprowadzenie do krajowego porządku regulacji, która nie znajduje odpowiednika w dyrektywie, to podatnik ma prawo dokonać wyboru. Tym samym – zdaniem WSA – skarżąca może pominąć sporny przepis przy określeniu ciążących na niej obowiązków podatkowych. Wyrok nie jest prawomocny.

Sygnatura akt: I SA/Kr 609/19.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA