fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Odsprzedaż usług gastronomicznych a odliczenie VAT - wyrok NSA

Adobe Stock
Zakaz rozliczania VAT od usług gastronomicznych sprzedawanych w usłudze hotelowej jest niezgodny z prawem UE.

Turystyka to jedna z branż najbardziej poturbowanych przez koronawirusa. O utrzymanie się na powierzchni walczą zwłaszcza hotelarze. Dobra wiadomość jest taka, że mogą skutecznie starać się o prawo do odliczania VAT od usług gastronomicznych odsprzedawanych gościom. W jednym z najnowszych orzeczeń Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku stwierdził, że wykładnia zmiany z 2008 r., którą forsuje fiskus, narusza unijne prawo.

Czytaj także:

Odebrana korzyść

Sprawa dotyczyła interpretacji. Z wnioskiem o jej wydanie w czerwcu 2019 r. wystąpiła spółka, która prowadzi hotel. Wskazała, że w świadczonych usługach hotelarskich zapewnia gościom posiłki – opcja zakwaterowania ze śniadaniem, lub posiłek w restauracji. Spółka tłumaczyła, że ma umowę z zewnętrzną firmą, od której nabywa kompleksowe usługi gastronomiczne i kateringowe. Podatniczka podkreśliła, że zewnętrzny operator prowadzi w hotelowej restauracji działalność gastronomiczną na zasadzie wyłączności. Za swoje usług otrzymuje miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie powiększone o należny VAT.

Była przekonana, że mimo uchylenia nowelizacją z 7 listopada 2008 r. art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o VAT, w dalszym ciągu jest uprawniona do odliczania podatku naliczonego z faktur za usługi gastronomiczne. W jej ocenie przez uchylenie przepisu doszło do rozszerzenia katalogu przypadków niedopuszczalności obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w stosunku do stanu prawnego z chwili związania Polski z prawem wspólnotowym.

Fiskus o takiej wykładni nie chciał słyszeć. Kategorycznie stwierdził, że w spornym przypadku nie ma mowy o świadczeniu przez hotel usług turystyki, które mają charakter usługi złożonej. A wprowadzona od 1 grudnia 2008 r. zmiana nie rozszerzyła klauzuli stałości, tzw. standstill. W konsekwencji uznał, że spółce nie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego na fakturach dokumentujących zakup usług gastronomicznych przeznaczonych do dalszej odsprzedaży.

Prounijne podejście

Inaczej na sprawę spojrzał gdański WSA. Uwzględniając skargę spółki, przypomniał, że orzecznictwo potwierdza, iż usługi hotelarskie, w których świadczone są tylko usługi gastronomiczne, bez usług dodatkowych, właściwych biurom podróży (jak np. transport, zakwaterowanie organizacja wypoczynku) są usługami turystyki z art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o VAT.

Wobec tego, zdaniem WSA, podatnik VAT świadczący usługi hotelowe stanowiące podstawowy składnik szerszej kategorii usług turystyki, może – o ile są opodatkowane na zasadach innych aniżeli określone w art. 119 ustawy o VAT – rozliczyć podatek naliczony od nabytych usług gastronomicznych. Przyjęcie wykładni fiskusa doprowadziłoby do rażącej sprzeczności z podstawową zasadą VAT, tj. neutralności.

Niedopuszczalne jest zatem, by podatnik prowadzący działalność hotelową, nabywając usługi gastronomiczne w celu ich odsprzedaży na rzecz swoich klientów pozbawiony był prawa do odliczenia.

WSA uznał, że mimo uchylenia 30 listopada 2008 r. art. 88 ust. 1 pkt. 4 lit a ustawy o VAT, w aktualnym stanie prawnym podatnik prowadzący działalność hotelową, który korzystał z prawa do odliczenia przy nabyciu usług gastronomicznych, nadal ma do tego prawo, o ile tylko w dalszym ciągu spełnia przesłanki w nim przewidziane. Wyrok nie jest prawomocny.

Sygnatura akt: I SA/Gd 1963/19

Opinia dla „Rzeczpospolitej"

Michał Wojtas, doradca podatkowy wspólnik w kancelarii EOL

WSA w Gdańsku kontynuuje jednolitą prounijną linię orzeczniczą, którą wspierają Naczelny Sąd Administracyjny i Trybunał Sprawiedliwości UE. To dobra wiadomość dla podatników, którzy chcą zabezpieczyć swoje rozliczenia VAT indywidualną interpretacją podatkową. Niestety, muszą się liczyć z tym, że za każdym razem czeka ich spór sądowy z fiskusem. To nie służy systemowi podatkowemu i świadczy o bardzo fiskalnym podejściu urzędników do kwestii stosowania unijnej zasady stałości prawa (stand still), potwierdzonej wyrokiem w polskiej sprawie C-225/18 Grupa Lotos TSUE. NSA w wyroku I FSK 763/14 potwierdził już, że usługa hotelarska to usługa turystyki. Niemniej wyrok gdańskiego WSA to kolejny krok milowy dla rozliczeń VAT w branży hotelarskiej. Wciąż dziwić może tylko upór fiskusa w utrudnianiu stosowania prawa podatkowego, co sprawia, że prowadzenie biznesu w Polsce staje się powoli odmianą sportów ekstremalnych.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA