fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Wynajem apartamentów na doby a ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej - interpretacja podatkowa

Fotolia.com
Osoba wynajmująca pokoje przez specjalistyczne firmy nie musi ewidencjonować obrotu na kasie rejestrującej, jeśli otrzymuje zapłatę na konto i spełnia warunki dotyczące ewidencji.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił w interpretacji z 7 sierpnia 2019 r. (0111-KDIB3-2.4012.323. 2019. 2.MN), w jaki sposób należy wywiązywać się z obowiązków ewidencyjnych w zakresie najmu. Potwierdził, że wynajmującemu przysługuje zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, jeśli spełni odpowiednie warunki.

Taką odpowiedź otrzymał podatnik, który od sierpnia 2016 r. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie najmu i zarządzania nieruchomościami. Rozlicza się na zasadach ogólnych, czyli płaci PIT według stawek 18 i 32 proc. Jest też czynnym płatnikiem VAT, a w kwietniu 2017 r. zarejestrowana została kasa fiskalna dla jego działalności. Wnioskodawca wynajmuje apartamenty w systemie dobowym. Płatności przyjmuje tylko na konto bankowe za pośrednictwem portali internetowych: Airbnb, Booking oraz Expedia. Nie wyklucza jednak, że przyszłości nawiąże też współpracę z innymi tego typu portalami.

Czytaj też:

Rozliczenia z pośrednikami

Wyjaśnił, że w przypadku portalu Airbnb schemat transakcji wygląda następująco: klienci rezerwują apartament, a w ciągu trzech dni od przyjazdu gościa wnioskodawca otrzymuje na swoje konto bankowe przelew od Airbnb, pomniejszony o prowizję portalu.

Inaczej wygląda rozliczenie w przypadku portalu Booking. Goście rezerwują apartament przez portal, opłacają przez Booking i przyjeżdżają do wynajętego apartamentu. Wnioskodawca otrzymuje płatność od Booking jednym przelewem zbiorczym za każdą rezerwację, która się zakończyła w poprzednim miesiącu. Zapłata wpływa na jego konto do 15 dnia kolejnego miesiąca, zaś do ósmego dnia miesiąca otrzymuje dokładne zestawienia gości, którzy rezerwowali apartament oraz kwot, które zapłacili. Kwota, którą wnioskodawca otrzymuje na konto, jest sumą wszystkich kwot wpłaconych przez gości, pomniejszoną o prowizję Booking.

W przypadku Expedii schemat wygląda podobnie. Wnioskodawca obciąża kartę wirtualną Expedia dostępną na stronie internetowej i otrzymuje przelew na swoje konto.

Napisał, że co do zasady, wykonane usługi nie są dokumentowane fakturami VAT, gdyż nabywcy nie żądają ich wystawienia. Z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłaty jednoznacznie wynika, których konkretnie czynności dotyczą dane wpłaty.

Decyduje status nabywcy

Zapytał, czy wpłaty dokonywane przez gości za pośrednictwem portali rezerwacyjnych muszą być ewidencjonowane na kasie fiskalnej. Chciał też potwierdzić, że wpłaty dokonywane przez klientów z pominięciem portali nie muszą być ewidencjonowane na kasie, gdy zapłata wpływa na konto, a z ewidencji jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Dyrektor KIS potwierdził, że w tego typu sytuacjach wnioskodawca nie ma obowiązku używania kasy. Przypomniał, że zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są co do zasady obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Podstawowym kryterium decydującym o obowiązku używania kasy jest zatem status nabywcy.

Minister ustalił preferencje

Kwestie dotyczące zwolnień reguluje rozporządzenie ministra finansów z 28 grudnia 2018 r. W pozycji 25 załącznika do rozporządzenia wymieniono – ex 68.20.1 – Wynajem i  usługi zarządzania nieruchomościami, jeżeli świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane fakturą lub świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła. Przedrostek „ex" dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania.

Aby zatem skorzystać z prawa do zwolnienia, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

- świadczący usługę na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych musi otrzymać w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

- z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę musi jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła,

- przedmiotem świadczenia nie mogą być usługi wymienione w § 4 rozporządzenia (wyłączone przez ustawodawcę z prawa do zwolnienia).

Możliwa jest pełna identyfikacja

Dyrektor KIS stwierdził, że zgodnie z przedstawionym opisem podatnik otrzymuje zapłatę za pomocą portali internetowych bezpośrednio na swój rachunek bankowy, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłaty jednoznacznie wynika, których konkretnie czynności dotyczą dane wpłaty. „Tym samym każda transakcja dokonywana za pośrednictwem tych portali internetowych umożliwia pełną jej identyfikację. Przy tak przedstawionym opisie sprawy, należy stwierdzić, że wnioskodawca będzie mógł na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w zw. z poz. 37 załącznika do niego, stosować zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania w stosunku do usług wynajmu krótkoterminowego" – czytamy w interpretacji.

Podobna sytuacja będzie miała miejsce odnośnie do świadczonych przez wnioskodawcę usług najmu długoterminowego oraz wynajmu pokoi bez pośrednictwa portali, za które wpłaty dokonywane są przez usługobiorców bezpośrednio na rachunek bankowy podatnika.

podstawa prawna: rozporządzenie ministra finansów z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (DzU z 2018 r., poz. 2519)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA