fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Wpłata na konto pozwoli uniknąć kasy fiskalnej

Fotorzepa, Michał Walczak
Przedsiębiorca nie musi wydawać klientom paragonu, jeśli wystawi fakturę, a zapłata za usługę wpłynie na jego rachunek bankowy.

Rozpoczynam prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu prac remontowych i wykończeniowych. Moimi klientami będą głównie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Czy muszę mieć kasę fiskalną, jeśli będę wystawiał faktury, a klienci będą wpłacać pieniądze za wykonane usługi na konto mojej firmy? – pyta czytelnik.

Nie.

Fiskus potwierdza, że przedsiębiorca może uniknąć stosowania kasy fiskalnej, jeśli spełni łącznie trzy warunki. Po pierwsze, klient w całości zapłaci za usługę za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy przedsiębiorcy. Po drugie, z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę będzie jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła zapłata. Po trzecie, przedsiębiorca nie może świadczyć usług wymienionych w § 4 rozporządzenia ministra finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Potwierdziła to ostatnio Izba Skarbowa w Łodzi w interpretacji z 13 lipca 2015 r. (IPTPP3/4512-123/15-4/OS). Sprawa dotyczyła podatnika, który od marca 2004 r. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych. Zajmuje się głównie wykonywaniem instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji, instalacji wodnokanalizacyjnych, instalacji elektrycznych budynków i budowli oraz wykonywaniem badań i analiz technicznych. Na wykonywane usługi wystawia zamawiającym faktury VAT. Wszystkie opłaty otrzymuje za pośrednictwem przelewów bankowych. Około 90 proc. usług świadczy na rzecz osób prawnych, a ok. 10 proc. na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Podatnik zapytał, czy może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej.

W odpowiedzi organ podatkowy przypomniał, że obowiązek ewidencjonowania obrotu na kasie rejestrującej wynika z art. 111 ustawy o VAT. Dotyczy on sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Z kolei kwestia zwolnień z obowiązku stosowania kasy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. została uregulowana w rozporządzeniu ministra finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas. W załączniku do rozporządzenia pod poz. 38 wymieniono, że warunkiem zwolnienia jest świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła. Zwolnienie nie dotyczy jednak czynności wymienionych w § 4 rozporządzenia, np. sprzedaży gazu płynnego czy części do silników. Nie przysługuje także w razie świadczenia usług m.in. medycznych, prawniczych oraz fryzjerskich czy kosmetycznych.

Organ uznał na tej podstawie, że skoro wnioskodawca zapłatę za usługi otrzymuje na rachunek bankowy, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej czynności zapłata będzie dotyczyła, to korzysta ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA