fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Skutki braku faktury przy WNT

Adobe Stock
Jeżeli polski podatnik nabywa towary od podatnika unijnego i są one w ramach dostawy transportowane do Polski z innego państwa UE, to transakcja ta stanowi co do zasady wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Podatnikiem w tym przypadku jest polski nabywca towarów.

Polski kupujący zobowiązany jest więc rozliczyć VAT należny z tytułu nabycia towarów. Jednocześnie, jeżeli przysługuje mu pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego, to wykazana kwota podatku należnego stanowi dla niego kwotę VAT do odliczenia (art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. c ustawy o VAT).

Należy przy tym zaznaczyć, że obowiązek podatkowy przy WNT powstaje zasadniczo z chwilą wystawienia faktury. Jednocześnie prawo do odliczenia podatku naliczonego jest warunkowane otrzymaniem faktury dokumentującej WNT.

Czytaj także: Korekta WNT spowodowana częściowym zwrotem towarów - jak ująć w księgach

Jakie zatem skutki wywołuje u nabywcy nieotrzymanie od dostawcy faktury?

Podatek należny

Obowiązek podatkowy w przypadku WNT powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, co wynika z ...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA