fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Jaka stawska VAT na montaż kolektorów słonecznych

Montaż kolektorów solarnych jest objęty 8-proc. stawką VAT, gdy jest wykonywany w bryle budynku.
Fotolia
Coraz popularniejsze jest wykorzystywanie energii słonecznej do ogrzewania budynków. Firmy, które instalują służące do tego urządzenia, mogą do tej usługi stosować obniżoną stawkę podatku. Warunkiem jest, aby kolektory były montowane w obiektach objętych społecznym programem mieszkaniowym.

Nowoczesne technologie sprzyjające oszczędności w zużyciu energii stają się w ostatnich latach szczególnie popularne w budownictwie mieszkaniowym. W konsekwencji, wzrasta zapotrzebowanie usługi montażu instalacji pozwalających na pozyskanie i wykorzystanie słonecznej energii cieplnej. Firmy świadczące takie usługi mają jednak wiele wątpliwości co do kwalifikacji i opodatkowania wykonywanych czynności. Chodzi m.in. o zastosowanie właściwej stawki VAT do usług montażu w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych kolektorów fotowoltaicznych pozwalających na uzyskanie, a następnie wykorzystanie energii cieplnej w instalacji wodnej znajdującej się w takim budynku.

Podstawowa stawka VAT wynosi obecnie 23 proc. Jak jednak stanowi art. 42 ust. 12 ustawy o VAT, do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym stosuje się stawkę w wysokości 8 proc. Jej zastosowanie wymaga łącznego dochowania poniższych warunków:

- usługi polegają na dostawie, budowie, remoncie, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowie obiektów budowlanych lub ich części, oraz

- obiekty te lub ich części są zaliczone do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy o VAT, przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w PKOB w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych. Do takich obiektów nie zalicza się przy tym:

- budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,

- lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Montaż kolektorów solarnych można uznać za jedną z czynności wskazanych w art. 41 ust. 12 (budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja, przebudowa). Jeśli zatem czynność ta wykonywana jest w budynku spełniającym warunki uznania go za obiekt objęty społecznym programem mieszkaniowym, to wtedy świadczona przez podatnika usługa jest opodatkowana 8-proc. stawką VAT. Na taką kwalifikację wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 24 lipca 2017 r. (0113-KDIPT1-1.4012.249.2017.2.ŻR). Uznał w niej, że montowanie kolektorów solarnych na dachach budynków mieszkalnych, jednorodzinnych o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 300 m2 należy opodatkować stawką VAT w wysokości 8 proc.

Stawka taka będzie jednak właściwa wyłącznie w stosunku do robót wykonywanych w bryle budynku zaliczanego do obiektów społecznego budownictwa mieszkaniowego. Jeżeli zatem instalacje solarne będą montowane poza takimi obiektami, bądź w budynkach innych niż uznawane za objęte społecznym programem mieszkaniowym, to właściwa będzie stawka 23 proc. Jeżeli natomiast roboty są wykonywane w budynkach mieszkaniowych przekraczających wymagane limity powierzchni, to preferencyjną stawkę podatku stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Autor jest doradcą podatkowym

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA