fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Import usług tylko od podatnika VAT

123RF
Jeżeli spółka zawarła umowę zlecenie z obywatelem innego kraju, a zleceniobiorca nie prowadzi działalności gospodarczej, to zakup usług wykonywanych przez niego poza granicami Polski nie jest ich importem.

- Spółka (podatnik VAT czynny) świadczy w Polsce usługi. Spółka zawarła umowę zlecenie z obywatelem Niemiec. Zleceniobiorca nie prowadzi działalności gospodarczej w Niemczech, jest emerytem. Przedmiotem umowy jest tłumaczenie przez zleceniobiorcę dokumentów na język niemiecki. Przekazywanie dokumentów do tłumaczenia i ich odbiór od zleceniobiorcy odbywa się elektronicznie. Za prawidłowe świadczenie usług przed klientami odpowiada spółka. Zleceniobiorca odpowiada natomiast przed spółką za prawidłowe wykonanie umowy, nie odpowiada wobec osób trzecich, na rzecz których spółka świadczy swoje usługi. Zleceniobiorca wykonuje wszystkie czynności na terytorium Niemiec. Czy nabycie usług świadczonych przez zleceniobiorcę spółka powinna traktować jako import usług i rozliczyć z tego tytułu VAT? – pyta czytelniczka.

Zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy o VAT przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4. W opisanej sytuacji nie wystąpi jednak obowiązek opodatkowania czynności nabywanych przez spółkę od obywatela Niemiec, w trybie importu usług. Powodem jest status niemieckiego zleceniobiorcy. Podmiot ten nie jest bowiem podatnikiem VAT i nie nabędzie tego statusu w związku z wykonywaniem na zlecenie spółki czynności, o których mowa we pytaniu. Nieposiadanie statusu podatnika VAT przez zleceniobiorcę sprawia, że nie ma w tym przypadku zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT i nie wystąpi po stronie spółki import usług (interpretacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 20 grudnia 2012 r., ITPP2/443-1222/12/MD). ?

Autor jest doradcą podatkowym

podstawa prawna: art. 2 pkt 9 i art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA