fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Wykup auta z leasingu a VAT

AdobeStock
Wprowadzenie poleasingowego samochodu do majątku prywatnego nie będzie opodatkowane ani w momencie zakupu, ani w momencie sprzedaży.

Skarbówka wydała interpretację korzystną dla podatnika, który chce wykupić auto z leasingu i sprzedać bez podatku.

Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, który jest czynnym podatnikiem VAT. W październiku 2015 r. zawarł umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy dla celów związanych z działalnością. Dokonywał odliczenia VAT od czynszów leasingowych w wysokości 50 proc. W styczniu 2018 r. nastąpiło zakończenie umowy leasingu i zgodnie z jej warunkami leasingobiorcy przysługiwało prawo wykupu auta.

Czytaj także: Wykup samochodu z leasingu bez korekty VAT

Wnioskodawca wykupił samochód, ale nie chciał wykorzystywać go dłużej na potrzeby firmy. Dlatego przeznaczył je na cele osobiste, niezwiązane z działalnością gospodarczą. Zamierza teraz sprzedać auto. Poczeka z tym jednak co najmniej sześć miesięcy, licząc od zakończenia miesiąca, w którym nastąpił moment wykupu.

Wystąpił o interpretację by potwierdzić, że przeznaczenie samochodu na cele prywatne w momencie jego wykupu z leasingu nie podlegało opodatkowaniu VAT. Zapytał też, czy jego późniejsza sprzedaż nie będzie podlegać VAT. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przyznał, że nie. Przypomniał, że co do zasady opodatkowaniu VAT podlega każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, w tym także darowizny, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia. Jednak warunkiem jest, by dana czynność była wykonywana przez podmiot o statusie podatnika, działający w takim charakterze w odniesieniu do danej czynności.

Wykup przedmiotu leasingu jest odrębną czynnością – dostawą towaru – niezwiązaną z samą umową leasingu operacyjnego. Nabycie samochodu nie było związane z czynnościami opodatkowanymi VAT. W zaistniałej sytuacji wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy wykupie tego samochodu. W konsekwencji, przekazanie auta na cele osobiste nie podlegało VAT, ponieważ – z uwagi na przekazanie na cele osobiste – nie przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty VAT należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia tego samochodu.

Czytaj także: Leasing auta - co warto wiedzieć

Jeśli wnioskodawca, sprzedając w przyszłości auto, nie będzie działał w charakterze podatnika, a czynność ta nie będzie nosiła znamion działalności gospodarczej, to sprzedaż stanowić będzie zwykłe wykonywanie prawa własności. Będzie to sprzedaż majątku prywatnego, która nie będzie podlegać VAT.

–Należy stwierdzić, że wykup samochodu i wprowadzenie go do majątku prywatnego nie będzie skutkował opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług ani w momencie zakupu, ani w momencie sprzedaży – czytamy w interpretacji.

W innych interpretacjach skarbówka potwierdza natomiast, że jeśli przedsiębiorca wykupi auto z leasingu i sprzeda je po upływie pół roku, nie zapłaci w ogóle podatku dochodowego. Będzie to przychód z odpłatnego zbycia rzeczy, o którym mówi art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o PIT. Jednak warunkiem jest, by po wykupieniu pojazd został od razu przeznaczony na potrzeby osobiste. Nie można go wprowadzać do firmowego majątku. Inaczej przychód ze sprzedaży będzie rozliczany w działalności gospodarczej, czyli od podatku będzie zwolniony dopiero po upływie sześciu lat.

numer interpretacji: 0111-KDIB3-1.4012. 442.2018.1.KO

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA