fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

VAT: najpierw prewspółczynnik, potem struktura zakupów

123RF
Gdy nabycie towaru lub usługi powinno zostać rozliczone zarówno z zastosowaniem prewspółczynnika, jak i struktury zakupów, trzeba na początku ustalić kwotę VAT naliczonego z zastosowaniem prewspółczynnika, a następnie za pomocą struktury sprzedaży wyliczyć podatek naliczony do odliczenia.

- Do niektórych nabyć towarów i usług uniwersytet zobowiązany jest stosować zarówno prewspółczynnik (art. 86 ust. 2a i nast. ustawy o VAT), jak i strukturę zakupów (art. 90 ust. 2 i nast. ustawy o VAT). W jakiej kolejności powinien je stosować? – pyta czytelniczka.

Przypomnijmy, że:

1. Prewspółczynnik stosujemy w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy o VAT, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe (zob. art. 86 ust. 2a ustawy o VAT).

2. Strukturę sprzedaży (proporcję) stosujemy natomiast w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, to podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (zob. art. 90 ust. 2 ustawy o VAT).

Prewspółczynnik nie zastępuje struktury sprzedaży i powinien być stosowany niezależnie od niej. Mogą zatem wystąpić sytuacje, że dane nabycie towaru lub usługi powinno zostać rozliczone zarówno z zastosowaniem prewspółczynnika, jak i struktury zakupów. W takiej sytuacji, w pierwszej kolejności należy ustalić kwotę podatku naliczonego z zastosowaniem prewspółczynnika, a w następnej kolejności do tak ustalonej kwoty podatku naliczonego zastosować strukturę sprzedaży i za jej pomocą wyliczyć kwotę podatku naliczonego do odliczenia (por. interpretację Izby Skarbowej w Warszawie z 1 marca 2016 r., IPPP1/4512-1222/15-3/AS).

Jak wyjaśniła Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 23 maja 2016 r. (IBPP3/4512-161/16/MN): „podatnik, u którego nabywane towary i usługi wykorzystywane będą zarówno do celów wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, w sytuacji gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe, będzie w pierwszej kolejności zobowiązany do wydzielenia podatku naliczonego przy zastosowaniu współczynnika (proporcji) umożliwiającego odliczenie podatku naliczonego w prawidłowej wysokości, zgodnie z zasadami określonymi w art. 86 ust. 2a-2h ustawy o VAT. Następnie w odniesieniu do zakupów wykorzystywanych zarówno do celów działalność opodatkowanej i zwolnionej od podatku VAT, podatnik zobowiązany do wydzielenia podatku naliczonego przy zastosowaniu współczynnika proporcji o którym mowa w art. 90 ustawy o VAT".

Przykład

Załóżmy, że w przypadku uniwersytetu kwota VAT podlegającą zarówno pod prewspółczynik, jak i strukturę sprzedaży wyniesie 10 000 zł. Prewspółczynnik wyniesie 55 proc., natomiast struktura sprzedaży 15 proc. A zatem:

- kwota podatku naliczonego wyniesie 5 500 zł (10 000 zł x 55 proc.),

- kwota podatku naliczonego do odliczenia wyniesie 825 zł (5 500 zł x 15 proc.).

Autor jest doradcą podatkowym

podstawa prawna: art. 86 ust. 2a i nast. oraz art. 90 ust. 2 i nast. ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1221 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA