fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Od stycznia 2018 kasy fiskalne on line

123RF
Od stycznia 2018 r. kasy fiskalne z kopią papierową, czyli paragonem będą stopniowo zastępowane przez kasy on-line. W branżach szczególnie narażonych na ryzyko nadużyć podatkowych nowe kasy będą obligatoryjne.

Tak wynika z odpowiedzi wiceministra finansów Pawła Gruzy na interpelację poselską nr 13726.

- Obecnie procedowany jest projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju, który określa wymagania dla tzw. kas rejestrujących on-line. Chodzi m.in. o to, aby możliwe było raportowanie transakcji zarejestrowanych na tych urządzeniach do centralnego systemu informatycznego Ministerstwa Finansów. Zgodnie z zapisami rozporządzenia kasy on-line będą przekazywały automatycznie dane dotyczące raportów fiskalnych dobowych, paragonów fiskalnych, paragonów fiskalnych anulowanych oraz faktur i faktur anulowanych zarejestrowanych od czasu poprzedniego przekazu danych, według ustalonego harmonogramu przekazu danych - napisał wiceminister finansów w piśmie do marszałka Sejmu.

Co przewiduje projekt?  Kasa on-line ma przekazywać dane za pomocą protokołu komunikacyjnego. Kasy będą używały domyślnego przekazu danych, podejmując próby kolejnego ich przekazu nie rzadziej niż co 2 godziny. Natomiast harmonogram przekazu danych będzie zdalnie konfigurowany w ustawieniach kasy, zgodnie z protokołem komunikacyjnym. Opis techniczny protokołu komunikacyjnego minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępni w Biuletynie Informacji Publicznej.

Planowany termin wejścia w życie nowego rozporządzenia to 1 stycznia 2018 r.  Gruza zaznaczył jednak, że przedsiębiorcy, co do zasady, nie będą musieli od razu wymieniać kas.

- Podatnik będzie mógł stosować do prowadzenia ewidencji nowe kasy on-line, a także kasy z elektronicznym zapisem kopii. Stopniowo z rynku będą wycofywane kasy z kopią papierową. Planowane jest wprowadzenie obligatoryjnego obowiązku stosowania kas on-line w branżach szczególnie narażonych na ryzyko nadużyć podatkowych. Wymiana kas nastąpi stopniowo. Prace analityczne w tym zakresie nadal trwają - poinformował wiceminister.

W założeniach do końca 2020 r. wszystkie działające w polskich firmach kasy fiskalne, będą musiały być połączone z centralnym systemem administracji podatkowej (według danych MF u przedsiębiorców znajduje się obecnie około 2 mln kas fiskalnych).

Nie wiadomo jeszcze jak będą udostępniane klientom paragony. Pracuje nad tym resort rozwoju. Rozważany jest model e-paragonu oparty się na centralnej bazie prowadzonej przez administrację publiczną.

- Przedsiębiorcy już obecnie za zgodą klienta wiążą dane o zakupach z tożsamością klientów np. w programach lojalnościowych. Działania Ministerstwa Rozwoju będą się koncentrowały na określaniu wymogów gwarantujących bezpieczeństwo, ochronę danych osobowych, a także zapewnienie minimalnych standardów technicznych umożliwiających funkcjonowanie systemu, w powiązaniu z upowszechnieniem w Polsce obrotu bezgotówkowego - stwierdził min. Gruza.

W odpowiedzi na interpelację odniósł się także do  poruszonej w niej kwestii dotyczącej obowiązku raportowania danych z kas rejestrujących (paragonów fiskalnych) w formie jednolitego pliku kontrolnego (JPK).

- Projekt nowego rozporządzenia przewiduje, że dane z kas on-line będą przekazywane w postaci elektronicznej, zgodnej ze strukturami logicznymi, o których mowa w art. 193a § 2 ustawy – Ordynacja podatkowa - wyjaśnił wiceminister.

Dodał, że obecnie  resort finansów prowadzi analizy dotyczące ewentualnej możliwości wdrożenia systemu przesyłu danych z kas z kopią elektroniczną oraz kopią papierową w ramach raportowania danych w formie JPK.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA